El Hoeda

Welkom bij de website van islamitische centrum El Hoeda te schoonhoven een cultureel en informatie centrum. Via deze weg hopen wij aan de behoeftes van alle moslims in Schoonhoven en omstreken te voldoen. ook proberen we aan iedereen die geïnteresseerd is een idee te geven over het islamitische geloof en de activiteiten die onze islamitische centrum organiseert. In deze tijd waar de islam niet weg te denken is van de media aandacht, willen we graag een steentje bijdragen aan het wegwerken van misvattingen en de verkeerde beeldvorming die de laatste tijd over de islam en de moslims in Nederland is ontstaan. Daarom bieden wij u ten alle tijd de gelegenheid om kennis te maken met onze centrum en geloofsovertuiging, en bent u van harte welkom voor alle vragen.        

Actueel

01-07-2020 11:58

Moskee en opening per 1 juli 2020

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Beste leden van Moskee El Hoeda,

Wij moeten u helaas mededelen dat de sluiting van de moskee tot nader order wordt verlengd. Dit betekent dat alle activiteiten ook na 1 juli 2020 geannuleerd blijven, inclusief alle gebeden. Het is niet haalbaar gebleken om de moskee per 1 juli 2020 te heropenen in een veilige situatie. Wij nemen geen risico wanneer het uw gezondheid betreft. Daarom blijft de moskee dicht. Uiteraard blijven wij ons inspannen om onze deuren in de nabije toekomst, in een veilige situatie, met minimale risico’s, weer te openen.

Dit weloverwogen maar pijnlijke besluit hebben wij genomen in uw belang. Wij rekenen dan ook op uw begrip. Wij vragen Allah de Meest Verhevene om spoedige verlichting van deze moeilijke toestand. Moge Allah jullie en ons succes schenken.

Bestuur moskee El Hoeda

BESLUIT:
*Moskee El Hoeda blijft voorlopig nog dicht (ook na 1 juli).*

 

TOELICHTING:
Zie hieronder de verklaring zoals afgevaardigd door de koepelorganisatie SIORH. Wij zullen dit advies volgen.

 

Beste broeders, beste bestuursleden,

Assalamoe alaikoem warahmatoulah,

Op 15 juni hebben wij geadviseerd de moskeeën ook na 1 juli gesloten te houden. Dit advies hebben wij u gegeven op basis van religieuze, medische en juridische raadpleging. In de vorige bericht kunt u de voorwaarden teruglezen waaraan moskeeën dienen te voldoen om te kunnen openen.

Naar aanleiding van het nieuwe kabinetsbeleid dat aangekondigd is op 24 juni jl. hebben wij de randvoorwaarden op 2 punten bijgewerkt:
1. Het is niet langer verplicht bezoekers met naam te registeren indien er sprake is van minder dan 100 bezoekers.
2. Indien aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan is het toegestaan ook meer dan 100 bezoekers te ontvangen.

Kortom, de registratieplicht komt te vervallen, maar het niet toelaten van de risicogroep (70 jaar en ouder), de hygiëne na elk gebed, het houden van 1,5 meter, het hebben van een gebruiksplan en hierop handhaven blijven allemaal voorwaarden waar een moskeebestuur zich aan dient te houden.

Wij vrezen dat dit voorwaarden zijn die moeilijk op een verantwoorde manier zijn toe te passen en daarom adviseren wij om ook na 1 juli nog gesloten te blijven.

Wasalaam Alaikoum,

Bestuur Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden

 

17-06-2020 21:42

Moskee en Korona

BESLUIT:

*Moskee El Hoeda blijft voorlopig nog dicht (ook na 1 juli).* 

TOELICHTING:

Zie hieronder de verklaring zoals afgevaardigd door
de koepelorganisatie SIORH. Wij zullen dit advies volgen.

Het virus is helaas nog niet uit ons midden, met
recent ook nog gevallen in Schoonhoven.

Bijgevoegd vinden jullie ook een audio bericht van
broeder Mohamed waarin hij onderstaand bericht kort samenvat in het Tamazight.

Baaraka Allahu fiekum.

-------------

Assalamoe alaikoem warahmatoulah,

*SIORH adviseert om ook na 1 juli de moskeeën
gesloten te houden.*

Op zondag 7 juni jl. zijn de leden van SIORH
bijeengekomen voor een ledenvergadering om de geldende protocollen en
coronamaatregelen te vertalen naar de praktijk in onze moskeeën. Hierin stond
de veilige en verantwoorde heropening van onze moskeeën centraal.  Al heel snel bleek dat
het een lastige zaak zal worden om de veiligheid en gezondheid van onze moskee
bezoekers bij een eventuele heropening te waarborgen. Op basis van de
uitkomsten uit dit overleg, eerdere berichten met uitbraak van corona in
moskeeën in Den Haag en het inwinnen van juridische, medische en religieuze
informatie is het bestuur van SIORH tot het voorgaande advies gekomen.

Aangezien een deel van de bezoekers van onze
moskeeën behoort tot een kwetsbare doelgroep, achten wij het niet verstandig om
de deuren te openen zolang het virus een gevaar blijft vormen voor onze
bezoekers. Dit geldt zowel voor de reguliere gebedsdiensten als voor het
vrijdaggebed. Daarnaast is bij een inventarisatie gebleken dat onze leden nog
niet in staat zijn om de volgende noodzakelijke maatregelen binnen hun moskeeën
te implementeren:

1) Handhaving op de risicogroepen (bezoekers met
leeftijd van meer dan 70 jaar en/of chronisch zieken niet toelaten tot de
moskee);

2) Hygiëne: 5 keer per dag alles wat bezoekers
mogelijk hebben aangeraakt desinfecteren;

3) Registratie van bezoekers inclusief
telefoonnummers (bij elk gebed);

4) Selectie aantal bezoekers in verband met maximaal
aantal van 100 vanaf 1 juli 2020;

5) In achtneming van 1,5 meter afstand;

6) Gebruiksplan inclusief gemaakte afspraken
vrijwilligers, coördinatie en toe- en uitgangswegen tot het gebouw;

7) Algemene handhaving.

Tevens is dit mede ingegeven door de
aansprakelijkheid jegens werknemers, vrijwilligers en moskeebezoekers bij het
niet naleven van de richtlijnen. Als u als moskeebestuur besluit wel open te
gaan, volg dan de bovenstaande maatregelen strikt op. 

De verantwoordelijkheid voor het naleven van
bovenstaande maatregelen liggen te allen tijde bij het bestuur van uw
organisatie. 

Vanuit SIORH blijven we de actualiteiten volgen en
zullen tot nieuwe adviezen komen op het moment dat de richtlijnen worden
versoepeld en of de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers kan worden
gewaarborgd. 

*_Ons advies is mede genomen op basis van
ruggenspraak met Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (AMAN),
aansprakelijkheidsjuristen en het religieuze advies van de Europese Raad van
Marokkaanse Geleerden dat door onze eigen religieuze commissie wordt
onderschreven*.

Wasalaam Alaikoum,

Bestuur Samenwerkingsverband Islamitische
Organisaties  Regio Haaglanden

---------------


13-03-2020 08:25

Corona-virus

BELANGRIJKE MEDEDELING

Assalaamu alaikum,

Helaas zitten we te midden van onzekere tijden met het corona-virus volop in het nieuws.

Dit kunnen we niet negeren. Alles gebeurt met de wil van Allah swt en wij hebben het volledige vertrouwen in Hem.

In navolging van een aantal moskee koepels (naar aanleiding van de adviezen vanuit Al-Yaqeen en de overheid) worden ook in onze moskee een aantal maatregelen getroffen die tot nader order zullen gelden (voorlopig tot 31 maart):

  1. Het komende vrijdag gebed (13-3) zal niet doorgaan.

  2. Het weekend onderwijs voor kinderen (Arabische lessen) gaat niet door.

  3. Volg de instructies en maatregelen op die het RIVM heeft opgesteld. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites:

- www.rijksoverheid.nl/coronavirus

- www.rivm.nl/coronavirus

Moge Allah onze samenleving beschermen.

Baaraka Allahu fiekum

 

 

 

28-01-2020 10:00

Benefiet

 

Binnenkort 14, 15 en 16 februari organiseren we voor de vijfde keer een benefiet voor het inzamelen van geld voor het afmaken van de nieuwbouw en renovatie van onze moskee Islamitisch centrum Schoonhoven El Hoeda aan de Beneluxlaan 1 2871HA Schoonhoven.

Uw bent op deze dagen allen van harte welkom.

De vrouwen via de ingang aan de zijkant in het vrouwen gedeelte en de mannen via de hoofdingang in de gebedsruimte.
De nieuwe moskee aan de Beneluxlaan 1

Graag tot dan.


 

 

15-10-2019 11:46

❗صلاة الجنازة ❗

بسم الله الرحمن الرحيم
❗صلاة الجنازة ❗
إنا لله وإنا إليه راجعون

في هذا اليوم بعد صلاة العصر باذن الله ستقام صلاة الجنازة في مسجد الهدى بشخونهفن على إبن أخونا عبشريم بوبكر....
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك وارزق والديها الصبر والسلوان.

( عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين.)

بارك الله فيكم انشروها لكي تصل جميع الأخوة والأخوات

 

❗Janazah❗
Assalamo aleykom wa rahmato Allahi wa barakatuhu,

Beste broeders en zusters.

Inna lillahi wa inna ilayhi radji3oen.

Vandaag zal er in sha Allaah na salaat alasr het djanazah gebed gebeden worden voor de pas geboren zoon van onze broeder Bobkar Abchrim. Het djanazah gebed zal plaatsvinden in
Moskee EL Hoeda aan Beneluxlaan 1, 2871 HA Schoonhoven.

O Allaah, Vergeef hem, wees Barmhartig met hem, verruim zijn graf, laat hem behoren tot de mensen die geen bestraffing zullen krijgen in het graf en op Yawm el Qiyamah en O Allaah schenk ons geduld met deze beproeving en herenig ons samen met onze geliefden in het Paradijs.

Moskee EL Hoeda
Beneluxlaan 1
2871 HA Schoonhoven

Dinsdag 15 oktober na salaat alasr '

Deel dit alstublieft zo veel mogelijk door Baraqallahoefikouum

Meer weergeven

04-10-2019 12:53

صلاة الجنازة

بسم الله الرحمن الرحيم
❗صلاة الجنازة ❗
إنا لله وإنا إليه راجعون

في هذا اليوم المبارك مباشرة بعد صلاة الجمعة باذن الله ستقام صلاة الجنازة في مسجد الهدى بشخونهفن  على أخونا عياشي احمد ....
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك وارزق اهله الصبر والسلوان.

( عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين.)

بارك الله فيكم انشروها لكي تصل جميع الأخوة والأخوات


❗Salaat al Janazah❗


Assalamo aleykom wa rahmato Allahi wa barakatuhu,

Beste broeders en zusters,

Inna lillahi wa inna ilayhi radji3oen.

Vandaag vrijdag 4 oktober  zal er in sha Allaah na salaat dhohr  het djanazah gebed gebeden worden voor onze broeder Ahmed Ayachi. Het djanazah gebed zal plaatsvinden in Moskee EL Hoeda aan Beneluxlaan 1, 2871 HA Schoonhoven.

O Allaah, Vergeef hem, wees Barmhartig met hem, verruim zijn graf, laat hem behoren tot de mensen die geen bestraffing zullen krijgen in het graf en op Yawm el Qiyamah en O Allaah schenk ons geduld met deze beproeving en herenig ons samen met onze geliefden in het Paradijs.


Moskee EL Hoeda
Beneluxlaan 1
2871 HA Schoonhoven


Vrijdag 4 oktober  na salaat dhohr.


Deel dit alstublieft zo veel mogelijk door Baraqallahoefikouum

18-09-2019 15:11

صلاة الجنازة

بسم الله الرحمن الرحيم
❗صلاة الجنازة ❗
إنا لله وإنا إليه راجعون

اليوم الاربعاء بعد صلاة العصر   باذن الله ستقام صلاة الجنازة
في مسجد الهدى بشخونهفن  على بنت أخونا صلاح الحراشى.
اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وارزق والديها الصبر والسلوان.

( عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين.)

بارك الله فيكم انشروها لكي تصل جميع الأخوة والأخوات

❗Janazah❗
Assalamo aleykom wa rahmato Allahi wa barakatuhu,

Beste broeders en zusters.

Inna lillahi wa inna ilayhi radji3oen.

Vandaag woensdag 18 september zal er in sha Allaah na salaat alasr het djanazah gebed gebeden voor de pas geboren dochter van onze broeder Salah El Harracha. Het djanazah gebed zal plaatsvinden in
Moskee EL Hoeda  aan Beneluxlaan 1, 2871 HA Schoonhoven.

_O Allaah, Vergeef haar, wees Barmhartig met haar, verruim haar graf, laat haar behoren tot de mensen die geen bestraffing zullen krijgen in het graf en op Yawm el Qiyamah en O Allaah schenk ons geduld met deze beproeving en herenig ons samen met onze geliefden in het Paradijs._

Moskee EL Hoeda
Beneluxlaan 1
2871 HA Schoonhoven

Woensdag 18 September  na salaat alasr '

Deel dit alstublieft zo veel mogelijk door Baraqallahoefikouum

17-05-2018 13:00

Artikel van het AD over onze nieuwe moskee

   
Voorzitter Abdelkader Bahri van El Hoeda Islamitisch Centrum Schoonhoven voor de nieuwe moskee: "Hier is zo naar gesnakt.''

'Gemeenschap heeft gesnakt naar dit islamitische centrum'

De islamitische vastenmaand ramadan begint vandaag en voor moslims in de Krimpenerwaard heeft die dit jaar een bijzonder tintje. Voor het eerst kunnen ze gebruikmaken van het nieuwe islamitische centrum in Schoonhoven El Hoeda, gevestigd in oude basisschool De Rank. 

Midden in het gesprek met Abdelader Bahri, voorzitter van het islamitische centrum aan de Beneluxlaan, verschijnt een zwarte auto aan de horizon, rijdend richting het parkeerterrein achter de moskee-in-aanbouw.

Een rouwwagen, klaar om de overledene naar binnen te brengen, waar de gemeenschap afscheid kan nemen. ,,Maar we kunnen het lichaam hier niet wassen, zoals de geloofsregels ons voorschrijven. Nog niet, want binnenkort beschikken wij ook over een ruimte voor de dodenwassing.''

Rap

De verbouwing van het islamitische centrum vordert rap: binnen anderhalf jaar is met behulp van giften vanuit de gemeenschap - onder meer verzameld tijdens talloze benefieten - het oude pand van De Rank opgekocht en omgedoopt tot gebedshuis, mét minaret.

Maar klaar is het project nog niet. ,,We hopen het voor september helemaal af te ronden. Maar voor de komende ramadanmaand gaan we nu alvast gebruikmaken van de ruimtes die af zijn. In eerste instantie vooral voor gebed, maar in latere stadia komen er Arabische taallessen, ruimtes voor de jeugd, voor jongere kinderen, voor de vrouwen. En de dodenwassing dus. Het is heel bijzonder dat we dat straks zelf kunnen uitvoeren.''

Slechte staat

De wens voor een eigen islamitisch centrum leeft al een jaar of dertig binnen de geloofsgemeenschap in de Krimpenerwaard, stelt Bahri. ,,We hadden de beschikking over een oud pandje, waar zo'n honderd man in kon. Er was geen plek voor de vrouwen, op drukke dagen werd er buiten gebeden. Bovendien stortte het gebouwtje zo'n beetje in. In zo'n slechte staat bevond het zich.''

Dat er iets nieuws moest komen stond voor de gelovigen dan ook als een paal boven water. ,,Het maakte ons niet uit: nieuwbouw, oudbouw. Toen kwam het gebouw van De Rank op de markt. We hebben goed kunnen praten met de gemeente, die uiteindelijk toestemming gaf voor een bestemmingsplanwijziging.''

Ook vanuit de wijk was er weinig weerstand tegen het centrum, dat plaats biedt aan zo'n 350 tot 400 man. ,,Ik weet dat dat in andere plaatsen wel anders is. Maar hier in Schoonhoven is de sfeer toch gemoedelijk. Buren gaven aan dat de minaret niet te hoog moest worden, uiteindelijk komt die niet boven het dak van de oude school uit. Bewoners bekijken het bouwproces met interesse en zijn uitgenodigd om langs te komen wanneer we hier klaar zijn.''

Welkom

El Hoeda is niet alleen bedoeld voor moslims in Schoonhoven. ,,We hebben ook gelovigen in Bergambacht, die voorheen naar Gouda gingen maar nu deze kant op komen. Lekkerkerk kent verhoudingsgewijs aardig wat Syrische vluchtelingen, zij zijn natuurlijk ook welkom. Evenals het handje autochtone Nederlanders, dat tot de islam is bekeerd en hier ook tot gebed komt.''

Moslima Latifa El Kaderi, mede-initiatiefnemer van benefietbijeenkomsten voor vrouwen, is vooral blij dat ook moslima's nu een plek hebben. ,,Voorheen konden we in de omgeving nergens terecht, maar het nieuwe centrum heeft een prachtige ruimte voor dames. Dat vind ik een enorme verrijking.''

Muisstil

El Kaderi stelt dat de stad, waarin ze is geboren en getogen, inmiddels echt wel klaar is voor een volwassen islamitisch centrum. ,,Vroeger overheerste het christendom, was het muisstil op zondag op straat. Maar inmiddels is het behoorlijk multicultureel geworden. De stad staat steeds meer open voor andere invloeden.''

Geld voor de basale verbouwing is binnen, maar benefietbijeenkomsten blijven nodig. ,,We willen de buitenkant nog flink aanpakken en ook het onderhoud kost veel geld, evenals de vaste kosten voor gas en licht.''

De arbeidskosten vallen dan weer positief uit, zo blijkt. ,,Het meeste werk wordt vrijwillig gedaan door de gelovigen zelf'', zegt Bahri.

Het toont volgens hem de enorme gedrevenheid vanuit de gemeenschap aan. ,,Hier is zó naar gesnakt. Dat we dit jaar nog de opening kunnen beleven, dat is een enorme stap vooruit voor de hele moslimgemeenschap in de Krimpenerwaard.''

14-10-2017 19:17

https://www.facebook.com/pg/HudaTVNEDERLAND/videos/

https://www.facebook.com/pg/HudaTVNEDERLAND/videos/

 

02-03-2016 16:07

Akkoord bestemmingsplan

De bestemmingsplan is gister 1 maart in de raadsvergadering akkoord bevonden met 77,4% voor en 16% tegen dat zijn 24 stemmen voor en 5 tegen dit betekent dat we vanaf heden met de bouwaanvraag kunnen beginnen.

 

Doorzoek de website

Contact

Islamitisch Centrum El Hoeda Islamitisch Centrum El Hoeda
Beneluxlaan 1
2871HA Schoonhoven

Openingstijden:
Opening voor salaat al Fajr
Sluiting na salaat al ishaa
Tel: 06-40147687
of 06-52094525

Algemene Gegevens:

Statutaire naam: El Hoeda Islamitisch Centrum Schoonhoven

KvK nummer: 41173894

RSIN 8044.84.016

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: A. Bahri

Secretaris: M. El Harracha

Penningmeester: M. Ameri

Algemene bestuursleden:

- A. Taybi

- H. Lairri

 

Beloningsbeleid

Vrijwilligers en commissieleden van de moskee El Hoeda ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij leveren hun bijdrage vrijwillig zonder financiële tegenprestatie. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en ontvangt evenals de vrijwilligers en de commissieleden geen loon.

De doelstellingen van de Stichting staan vermeld in de statuten. Het beleid voor de komende jaren en de uitvoering daarvan vindt u in het meerjarenbeleidsplan: Beleidsplan El Hoeda Islamitisch Centrum Schoonhoven.

 

Beleidsplan

Beleidsplan Moskee El Hoeda 15-2-2020.pdf (644578)

Doneren

 

Steun ons door uw bijdrage te storten op:
Rekeningnr.: NL34 RABO 0145487318
t.n.v.
Islamitisch Centrum Schoonhoven El Hoeda

 

Hoe kunt u onze moskee steunen?

• Maak Dua (smeekbeden) voor het slagen van de moskee.

• Wij vragen u een jaarlijks bijdrage van €300,- als contributie (voor de leden).

• Doneer (elk bedrag groot of klein) op onze bankrekening.

 

ANBI Certificering

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Moskee El Hoeda heeft van de Belastingdienst de ANBI certificering gekregen.

Wat betekent dit certificaat?

Voor u, dat giften aan Moskee El Hoeda aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 

Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt die organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. 

U kunt voor de inkomstenbelasting alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die deze beschikking van de Belastingdienst heeft.