Diensten


Info bekeerlingen procedure

Voor nieuwe leden organiseren wij een z.g. Alpha-cursus. Het biedt u de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het geloof inhoudt met persoonijke begleiding.


Arabisch leren


Onderwijsprogramma


(Leerjaar 2016-2017)

Assalamoe`alaikoem
beste ouders en belangstellenden,

Islamitisch centrum ElHoeda te Schoonhoven biedt u deze folder aan om u te informeren over de gang
van zaken met betrekking tot het onderwijsprogramma dat binnen ons centrum wordt aangeboden.

Onderwijs aanbod

Elk jaar wordt op reguliere basis een onderwijsprogramma aangeboden bestaande uit:

Arabische taal

Islamitische opvoeding

Koran memorisatie

Een leerjaar loopt van september tot en met juni. Een leerjaar wordt in 2 periodes verdeeld. Periode 1 is van
september t/m januari en periode 2 is van februari t/m juni. Precieze data kunnen per jaar verschillen in verband met de landelijke schoolvakanties en zullen elk
jaar van te voren worden bekend gemaakt. Elke periode wordt afgesloten met een rapport.

Arabische taal, Islamitische opvoeding & Koran memorisatie

Meerdere dagen per week wordt er les gegeven. Tot 12 jaar betreft het gemengde klassen en vanaf 12 jaar wordt er gescheiden les gegeven.

Naast het Arabisch wordt ook invulling gegeven aan een islamitische opvoeding door basiszaken te onderwijzen zoals bijv. de rituele wassing, het gebed, etc. Verder wordt er ook aandacht besteed aan het aanleren van goede manieren (Akhlaaq) en de memorisatie van de edele koran.

Niveaus

We maken onderscheid in 4 niveaus.

Niveau 1: Eerste kennismaking met het Arabische alfabet.

Niveau 2: Beheersing van het Arabische alfabet (mondeling en schriftelijk).

Niveau 3: Beheersing van het Arabische alfabet in al haar vormen (mondeling en schriftelijk) en het goed lezen en schrijven van woorden.

Niveau 4: Goede beheersing van het lezen en schrijven en startend met grammatica.

De beheersing van het Arabisch vormt de basis van het onderwijs en is bepalend voor het niveau waar een kind wordt geplaatst.

Voor de lessen Arabisch gebruiken wij momenteel  boeken van uitgeverij 'Sanabel'.

 

Les roosters

 

Kinderen onder de 12 jaar

Op zondag wordt in meerdere klassen tegelijk les gegeven op de volgende tijden.

 

Zondag

Tijdstip 1 : 09:00 - 11:00 uur

Tijdstip 2 : 11:00 - 13:00 uur

Tijdstip 3 : 13:00 - 15:00 uur

Vrouwen boven de 12 jaar

Op verschillende dagen in de week wordt er les gegeven op de volgende tijden.

 

Dinsdag

Tijdstip : 19:30 - 21:30 uur

Zaterdag

Tijdstip 1: 09:00 - 11:00 uur

Tijdstip 2: 11:00 - 13:00 uur

Wat verwachten wij van u?

Om het onderwijsprogramma goed te laten draaien is het belangrijk dat iedereen zich aan een aantal zaken kan houden. Het gaat dan met name om de financiële bijdrage, de aanmeldingsprocedure en enkele algemene regels.

Financiële bijdrage

Om de lessen te bekostigen wordt er een financiële bijdrage van u gevraagd.

Per kind wordt een bedrag gevraagd van 10 Euro per maand. Bij 3 kinderen of meer (1 gezin) is de bijdrage 25 Euro totaal per maand. Het liefst zien we dat de bijdrage aan het begin van elke periode over de gehele periode wordt voldaan middels een overboeking. U kunt het bedrag ook contant afgeven bij een lid van de onderwijscommissie. Het betalen in termijnen blijft mogelijk.

Aanmeldingsprocedure

De leeftijd waarop wordt gestart met de lessen is 5,5 jaar. Nieuwe leerlingen kunnen enkel aan het begin van een nieuwe periode instromen (september of februari). Tijdens een lopende periode worden geen nieuwe leerlingen in de klassen geplaatst, dit om de rust binnen de klassen te bewaren.

Voor het aanmelden van een nieuwe leerling kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier.

 

Algemene regels

Het onderwijzen van onze kinderen is een gezamenlijke inspanning. Voor het behalen van een goed resultaat is het belangrijk dat een kind op verschillende manieren en tijden geprikkeld wordt en in aanraking komt met het Arabisch. Naast de wekelijkse lessen is het dus van belang dat ook thuis de nodige aandacht wordt besteed aan het Arabisch. Het minste wat er gedaan kan worden is dat erop wordt toegezien dat het huiswerk wordt gemaakt en dat er zorg voor wordt gedragen om geen lessen te missen. De kinderen worden dan ook altijd bij de lessen verwacht. Mocht het een keer om een goede reden niet kunnen doorgaan dan horen we dat graag van u. In het geval een les niet door kan gaan dan zullen wij u zo snel mogelijk daarvan op de hoogte stellen. Het is daarom belangrijk dat wij beschikken over uw juiste contactgegevens.

Belangrijke data voor leerjaar 2016-2017

17-09-2016     : Start periode 1

29-01-2017     : Afsluiting periode 1 (rapport)

05-02-2017     : Start periode 2

25-06-2017     : Afsluiting periode 2 (rapport)

Het leerjaar wordt feestelijk afgesloten met allerlei activiteiten voor de kinderen.

 


Doorzoek de website

Contact

Islamitisch Centrum El Hoeda Islamitisch Centrum El Hoeda
Beneluxlaan 1
2871HA Schoonhoven

Openingstijden:
Opening voor salaat al Fajr
Sluiting na salaat al ishaa
Tel: 06-40147687
of 06-52094525