Over ons

Wie zijn wij

Islamitisch Centrum Schoonhoven El Hoeda (voorheen stichting Marokkaanse Moskee Schoonhoven) maakt al sinds 1984 deel uit van de Schoonhovense samenleving en voorziet dus al bijna 30 jaar in de religieuze, educatieve en maatschappelijke behoefte van de Islamitische inwoners van Schoonhoven.

Inmiddels voldoet de huidige accommodatie al lange tijd niet aan de eisen. Zo is de gebedsruimte te klein om het aantal moskeebezoekers te kunnen herbergen en is er geen ruimte om activiteiten voor jongeren en vrouwen te kunnen organiseren.

Uiteindelijk heeft El Hoeda een bestaande oude schoolgebouw gekocht om als Moskee / Islamitisch Centrum te gaan gebruiken.

 

Wat wij geloven

Wij geloven in één God (Allah), dat Hij één is en wij geloven dat Hij ons geschapen heeft om hem te aanbidden. Aanbidding is meer dan alleen de gebeden. Het zijn ook het verrichten van goede daden die God tot tevredenheid stemmen. Vanuit die gedachte zijn wij verenigd precies dat te doen. Door ons dienstbaar op te stellen richting de samenleving.

 

Bestuur en Organisatie

Het bestuur van Islamitisch centrum schoonhoven ElHoeda bestaat uit 5 personen. Naast hun eigen werk worden de bestuurstaken als vrijwilliger ingevuld. Naast het bestuur zijn er ook een hoop vrijwilligers die zich bezig houden met de dagelijkse benodigheden voor de moskee. De verschillende bestuursfuncties en het vrijwilligerswerk betekenen veel opoffering van de eigen vrije tijd. De bestuursleden zijn allen eindverantwoordelijk voor hun eigen bestuurdersrol. Het bestuur stelt commissies aan die onder verantwoordelijkheid van het bestuur bepaalde taken vervullen om zo efficiënt mogelijk tot de gewenste doelstellingen te komen. Het bestuur is er om in uw belang te dienen, wij zijn er voor u.

 

Onze Visie en Misie

 

Visie

Stichting El-Hoeda heeft zowel een visie ten aanzien van maatschappelijke kwesties, als educatieve zaken en onderwerpen betreffende de religie. Stichting El-Hoeda streeft ernaar om een ideale maatschappelijke rol te vervullen en heeft dan ook een breed en gemengd achterban uit Schoonhoven en omgeving. Stichting El-Hoeda streeft ernaar om problemen tussen individuen en bevolkingsgroepen te overbruggen. Onderlinge saamhorigheid en respect tussen verschillende bevolkingsgroepen staan hoog in het vaandel. Om dit te bereiken ondernemen wij pogingen om een bijdrage te leveren aan maatschappelijk georiënteerde zaken. Hiermee wil Stichting El-Hoeda in samenwerking met verschillende partijen knelpunten oplossen. Daarnaast streven wij ernaar om bepaalde maatschappelijke problemen te voorkomen, door een preventieve houding in te nemen en vanuit zelfreflectie. Stichting El-Hoeda is een geliefde plaats en speelt een belangrijk plek in het leven van een moslim. Het is het centrum van het Islamitische gemeenschapsleven. Het verrichten van het gezamenlijke gebed is één van de belangrijkste verplichtingen van een moslim. Het gezamenlijk gebed heeft vele spirituele en sociale voordelen. Onze visie heeft een sociaal, open en maatschappelijk karakter. De deuren staan voor iedereen open.

 

Missie

Onze missie: Belangenbehartiging in de breedste zin van het woord van moslims met een soennitische achtergrond. Het helpen versterken van de Islamitische identiteit en om van daaruit ook maatschappelijk betrokkenheid te doen bevorderen. Invulling hieraan wordt hoofdzakelijk doormiddel van twee soorten hoofdelijke activiteiten gegeven:

 

1) Religieuze en educatieve activiteiten

2) Sociaal, cultureel en maatschappelijke activiteiten

Contactgegevens:

info@icselhoeda.nl

Tel: +31 6 51 83 13 51

Tel: +31 6 40 14 76 87 

 

 

Ledenlijst

Onze ledenlijst bestaat uit veel leden, sinds we een jaar geleden begonnen zijn met de inzameling inzake de bouw van de nieuwe moskee aan de Beneluxlaan 1 te schoonhoven is de groep erg gegroeid.

De contributie is 25€ per maand of 300€ per jaar.

wilt u lid worden van onze orginisatie aarzel niet en meld u aan via de contact link of telefoonnummer.

info@icselhoeda.nl

Tel: +31 6 51 83 13 51

Tel: +31 6 40 14 76 87 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________Doorzoek de website

Contact

Islamitisch Centrum El Hoeda Islamitisch Centrum El Hoeda
Beneluxlaan 1
2871HA Schoonhoven

Openingstijden:
Opening voor salaat al Fajr
Sluiting na salaat al ishaa
Tel: 06-40147687
of 06-52094525