Bekeerlingen procedure

Vraag: Hoe kan ik moslim worden?

Antwoord: In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Om terug te keren tot de islam is eigenlijk niet veel nodig.
De profeet Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "ieder kind wordt geboren met de natuurlijke gehoorzaamheid aan Allah (geboorterecht), zijn ouders maken van (het kind) vervolgens een jood, of een christen of ze maken een vuuraanbidder van hem". Boekharie hadith nr.1296 en moesliem hadith nr.4704 uit een hadith die overgeleverd is door Abou Hoerayra (Allah’s welbehagen zij met hem). De basis bij de zoon van Adam is dat hij als monotheïst geboren wordt.

Om moslim te zijn dient een persoon de islam te begrijpen, en ernaar te leven. De islam is gebouwd op vijf pilaren zoals u misschien weet, de eerste pilaar is het getuigen in de eenheid van Allah en getuigen dat Mohammed (Allah's vrede en genade zij met hem) een boodschapper is van Allah. U dient deze getuigenis te begrijpen, en ernaar te leven. Getuigen in de eenheid van Allah, is het geloven en getuigen in de monotheïsme en het toewijden van de aanbidding alleen aan Allah. Het toekennen van deelgenoten intermediairs aan Allah is een grote zonde binnen de islam. De getuigenis betekent ook het volgen van Allah's oordelen en wetten.

Allah zegt in de Qor-aan in soerat Al ikhlas: "Zeg: 'Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwerkt en is niet verwerkt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.'" (112:1-4, Nederlandse vertaling van de Edele Qor-aan)

Getuigen dat Mohammed (Allah's vrede en genade zij met hem) een boodschapper is, d.w.z. het geloven in alle authentieke overleveringen en oordelen van de profeet...etc

Om zich te bekeren tot de islam, dient een persoon de betekenis van de eerste zuil te kennen en het uit te spreken. La iellaha iella Allah, Moehammadoen Rassoeloe Allah. (er is geen God dat aanbeden moet worden naast Allah, en Mohammed is de boodschapper van Allah).

Daarna dient men zich volledig te wassen (douchen), men kan kiezen voor of na de getuigenis. Na de getuigenis, dient een persoon stap voor stap de islam te praktiseren. Het beste is dat een persoon na de getuigenis, zich wendt tot de moslims, die hem meer over de islam kunnen vertellen en stapsgewijs het gebed...etc leren.

Moge Allah ons en uw hart openen voor de waarheid.

Wilt u moslim worden dan kunt u contact met ons nemen, we zijn bereid om u hiermee te helpen.

En Allah weet het het beste.

Doorzoek de website

Contact

Islamitisch Centrum El Hoeda Islamitisch Centrum El Hoeda
Beneluxlaan 1
2871HA Schoonhoven

Openingstijden:
Opening voor salaat al Fajr
Sluiting na salaat al ishaa
Tel: 06-40147687
of 06-52094525