El Hoeda

Welkom bij de website van islamitische centrum El Hoeda te schoonhoven een cultureel en informatie centrum. Via deze weg hopen wij aan de behoeftes van alle moslims in Schoonhoven en omstreken te voldoen. ook proberen we aan iedereen die geïnteresseerd is een idee te geven over het islamitische geloof en de activiteiten die onze islamitische centrum organiseert. In deze tijd waar de islam niet weg te denken is van de media aandacht, willen we graag een steentje bijdragen aan het wegwerken van misvattingen en de verkeerde beeldvorming die de laatste tijd over de islam en de moslims in Nederland is ontstaan. Daarom bieden wij u ten alle tijd de gelegenheid om kennis te maken met onze centrum en geloofsovertuiging, en bent u van harte welkom voor alle vragen.        

Actueel

04-03-2018 22:28

Voetbaltoernooi 1 April 2018

Beste broeders en zusters,
Het is weer zover op 1 april as zal er In Sha Allah voor de 4e keer het 7 tegen 7 veld voetbaltoernooi plaatsvinden, met als locatie de speelvelden van VV Schoonhoven dankzij de steun van alle vrijwilligers

en onderstaande sponsoren.

 

22-02-2018 15:08

Hoogste punt

Beste Broeders en zusters,


Vandaag is de hoogste punt van onze nieuwe aanbouw bereikt , zie het mooie eindresultaat.20-02-2018 11:30

Zuster Benefiet

1 April as organiseren onze zusters voor de tweede keer een benefiet voor de vrouwen en kinderen om geld te verzamelen voor de uitbreiding/nieuwbouw van onze moskee Islamitisch centrum Schoonhoven El Hoeda aan de Beneluxlaan 1 2871HA Schoonhoven.

Uw bent op deze dagen allen van harte welkom.

De vrouwen in de nieuwe aan de Beneluxlaan 1 Graag tot dan.

09-02-2018 15:07

Benefiet

Binnenkort 9, 10 en 11 Maart organiseren we voor de derde keer een benefiet voor het inzamelen van geld voor de uitbreiding/nieuwbouw van onze moskee Islamitisch centrum Schoonhoven El Hoeda aan de Beneluxlaan 1 2871HA Schoonhoven.

Uw bent op deze dagen allen van harte welkom.

De vrouwen in de oude moskee aan de meester kesperstraat 21 en de mannen in de
nieuwe aan de Beneluxlaan 1 Graag tot dan.

09-02-2018 09:48

Veldvoetbaltoernooi 2018

Het is weer zover. Binnenkort zal er op 1 April as in sha Allah een 4e editie van het 7 tegen 7 veldvoetbaltoernooi plaatsvinden, met als locatie de spelvelden van VV Schoonhoven.


Net zoals voorgaande keren zal er ook nu weer een barbecue aanwezig zijn. Natuurlijk gaat de gehele opbrengst naar de renovatie en de uitbouw van het nieuwe moskeegebouw. Het toernooi zal om 10:00 uur starten.14-10-2017 19:17

https://www.facebook.com/pg/HudaTVNEDERLAND/videos/

https://www.facebook.com/pg/HudaTVNEDERLAND/videos/

 

25-09-2017 15:01

Benefiet

Binnenkort 13, 14 en 15 Oktober organiseren we voor de tweede keer een benefiet voor het inzamelen van geld voor de uitbreiding/nieuwbouw van onze moskee Islamitisch centrum Schoonhoven El Hoeda aan de Beneluxlaan 1 2871HA Schoonhoven.

Uw bent op deze dagen allen van harte welkom.

De vrouwen in de oude moskee aan de meester kesperstraat 21 en de mannen in de
nieuwe aan de Beneluxlaan 1 Graag tot dan.


30-08-2017 23:54

Eid Ul Adha 2017

Het Eid- Gebed in het Islamitisch Centrum Schoonhoven vindt Inscha'Allah plaats op vrijdag 01 september, zoals gewoonlijk op vrijdag de mannen in de nieuwe moskee en de vrouwen in de oude. Ondanks het gratis parkeren verzoeken wij iedereen ivm de drukte zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar de moskee te komen. Met name de mensen die dichtbij wonen, kunnen hiervoor vele beloningen verdienen.


Wees op tijd!

Wij raden iedereen om 07:30 aanwezig te zijn. Het gebed zal om 08:00 uur plaatsvinden inshallah gevolgd door de Eid-Preek (Khutbatu'l Eid).


Het islamitish Centrum El Hoeda wenst u en uw naasten een Ied Mubarak said.28-08-2017 10:39

Regels betreffende al-'Eid

Vasten

Het is verboden om te vasten op de dagen van 'Eid. Dit blijkt uit de hadith overgeleverd door Said Al Khoedri (radia Allahoe 'anhoe) die verhaalt dat de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) het verbood te vasten op de dag van 'Eid-ul-Fitr en 'Eid-ul-Adhaa. (Moeslim)

Ghoesl (grote wassing) doen voordat je naar het gebed gaat

Het is overgeleverd in een sterke hadith in al-Muwatta' en anderen dat 'Abd-Allaah ibn 'Omar normaal gesproken ghoesl deed op de dag van al-'Eid voordat hij naar de plaats van het gebed ging in de ochtend. (Al-Muwatta' 428)
Al Nawawi (rahimahoe'Allah) zei dat de moslims er unaniem over eens zijn dat het moestahab (aanbevelingswaardig) is om ghoesl te doen voor het 'Eid gebed. De reden waarom het moestahab is, is dezelfde reden als het doen van ghoesl voor het vrijdaggebed of andere publieke aangelegenheden. Alhoewel, de reden voor het 'Eid gebed is zelfs sterker.

Eten voordat je gaat bidden op 'Eid-ul-Fitr en na het gebed op 'Eid-ul-Adhaa

Een deel van de etiquette (gewoonte) is dat men niet gaat bidden voor 'Eid-ul-Fitr totdat men wat dadels heeft gegeten, vanwege de hadith die is overgeleverd door Al-Boekhaari van Anas ibn Maalik, die zei dat de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) normaal gesproken nooit naar het gebed ging van 'Eid-ul-Fitr totdat hij wat dadels had gegeten, en het aantal dat hij at was van een oneven getal. (Al-Boekhaari)
Het is moestahab om te eten voordat je naar buiten gaat om het feit te benadrukken dat het verboden is om te vasten op die dagen en om te laten zien dat de tijd van vasten voorbij is. (Voor degenen die geen dadels heeft, mag zijn vasten breken met al hetgeen wat toegestaan is)
Maar op 'Eid-ul-Adhaa is het moestahab om niks te eten totdat hij terug komt van het gebed. Zodat hij kan eten van het dier, als hij iets heeft opgeofferd. Als hij niets heeft geofferd is het voor hem wel toegestaan om te eten voor het gebed.

Beschrijving van het 'Eid gebed

'Omar (radia Allahoe 'anhoe) zei: "Het gebed van 'Eid-ul-Fitr en Al-Adhaa bestaat uit twee volledige raka'aat, niet korter. Dit is volgens het woord van de Boodschapper (salla Allahoe 'alayhi wasallam), en de leugenaar is verdoemd."
Aboe Said verhaalde: "De Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) was gewend om zich naar de gebedsplaats te begeven op de dag van 'Eid-ul-Fitr en Al-Adhaa, en het eerste wat hij (salla Allahoe 'alayhi wasallam) deed was het gebed."
Er is overgeleverd door 'Aishah (radia Allahoe 'anha) dat de takbeer van 'Eid-ul-Fitr en 'Eid-ul-Adhaa zeven maal in de eerste raka'ah wordt opgezegd en vijf keer in de tweede raka'ah, los van de takbeer van de roekoe'." (Aboe Daawoed)

Het reciteren van Qoraan tijdens de 'Eid gebeden

Het is aanbevolen (moestahab) dat de imaam tijdens de 'Eid gebeden soerah Qaaf en Al-Qamar reciteert, zoals is overgeleverd in saheeh Moeslim: "Omar ibn al-Khattaab vroeg aan Aboe Waaqid al-Laythi: 'Wat reciteerde de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) gewoonlijk op de dag van 'Eid-ul-Adhaa en 'Eid-ul-Fitr?' Hij zei: 'Hij reciteerde gewoonlijk Qaaf wa'l-Qor-aani al-Majeed (Qaaf) en Iqtarabati al-saa'ah wa anshaqqa al-qamar (Al-Qamar)'."
De meeste overleveringen tonen aan dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) gewoonlijk soerah Al-A'laa en soerah Al-Ghaashiyah reciteerde, zoals hij deze gewoonlijk ook reciteerde gedurende het vrijdagsgebed. Al-Nu'maan ibn Bishr zei: "De Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) reciteerde gewoonlijk met 'Eid en op vrijdag Sabbih isma rabbika'l-a'laa (Al-A'laa) en Hal ataaka hadeeth al-ghaashiyah (Al-Ghaashiyah)." (Moeslim)

Het gebed komt voor de khoetbah (preek)

Één van de regels tijdens 'Eid is dat het gebed voor de khoetbah komt, zoals is overgeleverd in de hadith van Ibn 'Abbaas, die getuigde dat de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) het gebed verrichte voor de khoetbah op de dag van 'Eid en daarna de khoetbah gaf. (As-Saheehayn)
Een andere aanwijzing dat de khoetbah na het gebed moet plaatsvinden is de volgende hadith van Aboe Sa'eed (radia Allahoe 'anhoe): "De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) begaf zich gewoonlijk naar de gebedsplaats op de dag van al-Fitr an al-Adhaa en het eerste wat hij deed was het gebed. Daarna stond hij op en aanschouwde de mensen terwijl zij in hun rijen zaten en adviseerde en instrueerde hen. Als hij een militaire expeditie op pad wilde sturen, besloot hij dat op dat moment, of als hij een bevel ter sprake wilde stellen, deed hij dat op dat moment." Aboe Sa'eed zei: "Dit bleven de mensen doen totdat ik me naar het gebed begaf met Marwaan, toen hij gouverneur van Medinah was, op ofwel Adhaa of Fitr. Toen we op de gebedsplaats aankwamen, zagen we de minbar (preekstoel) die was gebouwd door Kathir ibn al-Salt. Marwaan wilde de preekstoel bestijgen voordat het gebed was verricht. Ik trok aan zijn mantel en hij trok vervolgens aan de mijne. Daarna plaatste hij zich op de minbar en gaf de khoetbah voor het gebed had plaatsgevonden. Ik zei: 'Bij Allah, je hebt het veranderd!' Hij zei: 'O Aboe Sa'eed, wat jij weet is voorbij.' Ik zei: 'Bij Allah, wat ik weet is beter dan hetgeen ik niet weet.' Hij zei: 'De mensen zullen na het gebed niet blijven zitten, dus we hebben de khoetbah nu voor het gebed laten plaatsvinden.'" (Al-Boekhaarie)
'Abdullah ibn as-Sa'ib levert over: "Ik bad het 'Eid gebed met de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en na het gebed zei de Profeet: 'Ik zal een khoetbah geven, wie wil luisteren bijft en wie weg wil gaan mag vertrekken.'" (An-Nasa'i, Aboe Dawoed en ibn Maajah)

Soennah gebeden voor het 'Eid gebed

Er dienen geen vrijwillige gebeden te worden verricht voor of na het 'Eid gebed. Ibn 'Abbaas overleverde dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) gewoonlijk op de dag van 'Eid twee raka'aat bad, zonder iets ervoor en zonder iets erna. Dit is van toepassing wanneer het gebed wordt verricht op een gebedsplaats of een publieke plaats. Als de mensen het gebed echter in een moskee verrichten, dienen ze twee raka'aat te bidden (de zogenaamde Tah'iyyat al-Masdjid, "groet aan de moskee") alvorens plaats te nemen.

De aanwezigheid van vrouwen tijdens de 'Eid gebeden

Het is aanbevolen voor (gehuwde/ongehuwde/jonge/oude/menstruerende) vrouwen en kinderen om ook het 'Eid gebed en de preek bij te wonen.
Ibn 'Abbas zegt: De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) nam altijd zijn vrouwen en dochters naar de 'Eid gebeden. (Ibn-Majah en al-Baihaqi)
Ibn 'Abbas zegt verder: "Ik ging met de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) naar de moskee op de dag van 'Eid, en hij ging bidden en gaf een khoetbah, en daarna ging hij naar de vrouwen toe en hij waarschuwde hen en herinnerde hen aan Allah en beval hen om liefdadigheid te geven. (Al-Boekhaari)
Vrouwen dienen zich op de juiste wijze te bedekken als zij hun huizen verlaten. De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zei over een vrouw die geen jilbaab had: "Laat haar een jilbaab lenen van een vriendin, zodat ze de zegeningen van 'Eid kan aanschouwen en de Moslims kan zien samenkomen."

Takbeer op de dag van al-'Eid

Het is één van de grootste soennan om de takbiraat uit te spreken op de dag van al-'Eid, omdat Allah Ta'ala Zegt: "Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het aantal (dagen) vol en prijst Allah's Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn." {Al-Baqarah 2:185}
Betreffende het offerfeest zegt Allah hierover: "En gedenkt Allah gedurende een vastgesteld aantal dagen."{Al-Baqarah 2:203} en "Zodat zij getuigen zijn van de voordelen voor hen. En de Naam van Allah uitspreken op de bekende dagen."{Al-Hadj 22:28}
Ibn Abi Shaybah heeft overgeleverd met een saheeh ketting dat al-Zuhri zei: "De mensen zeiden normaal gesproken de takbeer op al-'Eid vanaf het moment dat zij uit hun huizen kwamen totdat zij op de plaats van het gebed waren en totdat de imaam kwam. Wanneer de imaam kwam, vielen zij stil, en wanneer hij takbeer zei, zeiden zij takbeer." (Zie Irwa' al Ghaleel 1/121)
Ali en ibn Mas'oed (radia Allahoe 'anhoem) trachtten de takbeer te doen op de dag van 'Arafah tot het asr gebed van de laatste dag van Mina. Ibn al-Mundhir en anderen hebben dit overgeleverd. Imam asahfie'ie, ahmad, abu Yusuf en Muhammed hebben deze overlevering gevolgd en het is ook de mening van Omar en Ibn 'Abbas.
Er is geen specifieke tijd voor de takbiraat gedurende de dag van tashriq (de dagen van ied). Sterker nog, het is sterk aanbevolen om de takbiraat elk moment van de dag te verrichten.
Al-Boekhaari heeft overgeleverd dat: "Gedurende het verblijf van Omar in Mina, hij de takbiraat zei in zijn tent zo luid dat de mensen in de moskee het konden horen, zodra hij dit deed begonnen de mensen het ook te doen, de mensen in de markt hoorde dan weer de mensen van de moskee dit doen en begonnen hier ook mee en heel Mina begon met de takbiraat." Ibn Omar was gewoonlijk om de takbiraat te zeggen gedurende de dagen van Mina, na het gebed of op zijn bed, in zijn tent, wanneer hij zat en wanneer hij liep gedurende alle dagen (van Mina).

Deze takbiraat kunnen worden gemaakt in verschillende vormen. Er is overgeleverd met een saheeh keten van Abdurrazaq dat Salman zei: "Zeg de takbeer met: Allahoe akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbaroe kabeeran."
Van Omar en Ibn Mas'oed is het volgende overgeleverd: "Allahoe akbar, Allahoe Akbar. Laa ilaaha illa-Allaah Allahoe Akbar, Allahoe akbar wa lillaahil-hamd." Vertaling: Allah is de grootste (2x) Er is geen god dan Allah (1x) Allah is de grootste (2x) Alle lof behoort toe aan Allah (1x).
Het is ook overgeleverd door Abi Shaybah met dezelfde ketting, maar de woorden Allahoe Akbar werden 3 keer uitgesproken.

Elkaar feliciteren op de dagen van al-'Eid

Het is overgeleverd dat Jaabir ibn Nafir zei: "Wanneer de metgezellen van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) elkaar onmoetten op de dag van al-'Eid, zeiden zij tegen elkaar: 'Taqabbal Allahoe minna wa minkoem - Moge Allah goede daden accepteren van ons en van jou'. (hadith hassan)

Jezelf mooi maken op de dag van al-'Eid

Al-Hassan as-Sibt zegt: "De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft ons aanbevolen om de beste kleren aan te trekken die we hadden, om de beste parfum op te doen die we hadden, en het beste dier te slachten die we hadden." (Ibn Hibban)
Ja'far ibn-Mohammad levert over dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) op elke 'Eid een Yemeense mantel droeg (islamitische kleding).(ash-Shaf'i en al-Bagh awi)
Ibn al-Qayyim (rahimahoe'Allah) schrijft in zijn boek: "De Profeet droeg de mooiste kleren die hij had, een speciale mantel, tijdens 'Eid en Joemoe'ah."

Het nemen van verschillende routes naar de moskee en terug naar huis

Het is overgeleverd dat Jaabir ibn Abdellah (radia Allahoe 'anhoe) zei: "Op de dagen van al-'Eid nam de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) verschillende routes." (Al-Boekhari)

20-06-2017 07:48

Gelukkig leven!

Elk mens op deze aardbol is ernaar op zoek. Ongeacht geloof, leeftijd of afkomst. Iedereen wil gelukkig zijn en niemand wil ongelukkig zijn. Want zonder geluk heeft het leven geen smaak, ook al bezit je al datgene wat jouw hart begeert. En met geluk is het leven prettig, ook al bezit je niet veel.  

 
 
 
De praktijk leert dat maar weinig het geluk vinden. Vooral in deze ingewikkelde tijd die we leven van drukte en stress. Verdriet, slapeloosheid en depressie zijn veelvoorkomende termen in iedere maatschappij.
 
Er is zoveel ongelukkigheid dat sommigen zelfs zijn gaan denken dat geluk niet bestaat. Dat geluk een mythe is.
 
Geluk bestaat wel degelijk beste broeders en zusters.
 
Geluk wordt niet gevonden omdat er verkeerd wordt gezocht. De één denkt dat het vergaren van een fortuin geluk zal brengen. De andere denkt dat het bezitten van een mooi huis met luxe auto voor de deur hem gelukkig zal maken. Zo denkt de andere dat het vinden van de juiste baan de oplossing is. Iedereen is zoekende maar zonder resultaat.
 
Sommigen zijn het zoeken naar geluk zo zat dat ze niet inzien waarom ze nog verder zouden moeten leven, dus maken zij er in het ergste geval maar een einde aan. Velen proberen het gevoel van ongelukkigheid te ontvluchten door merendeels van hun vrije tijd voor de tv of in het gezelschap van alcohol en drugs door te brengen.
 
Psychiaters weten zich ook geen raad met al die ongelukkige mensen, dus worden ze in de meeste gevallen maar met antidepressiva naar huis gestuurd.
 
Geluk, beste broeders en zusters, is een gevoel dat in het hart wordt ervaren en zich vervolgens uit op het gezicht en rest van het lichaam. Geluk is een geschenk van Allah de meest Verhevene. Hij schenkt het Zijn dienaren die er het juiste pad voor volgen. Zodra jij jou dit beseft, kan jouw zoektocht naar geluk beginnen. Anders zul je altijd blijven dwalen, zoekend naar geluk.
 
Allah zegt: "Wie het goede doet en gelovige is, man of vrouw zijnde, die zullen Wij een goed leven schenken." [16:97]
 
Ons geloof en haar richtlijnen zijn erop gericht om ons te leiden naar geluk in dit leven en het eeuwige geluk in het hiernamaals. Hieronder een korte uiteenzetting van wat richtlijnen:
 
Tawheed
De eerste stap naar geluk is dat wij ons met al onze aanbiddingen wenden tot Allah alleen en dat ons hart krachtig verbonden is met de Verhevene. Niets verruimt de borst zo als een sterke band met Allah door Hem te leren kennen bij zijn mooie Namen en vrome Eigenschappen.
 
Zodra jouw hart gebonden is aan Allah heb je slechts één hoofdzorg: dat Hij tevreden over jou is. Wat de mensen dan verder van jou vinden wordt bijzaak. Wiens hart gebonden is aan Allah staat stevig in het leven, ongeacht wat zijn pad kruist aan moeilijkheden. In tegenstelling tot degene die aanhankelijk is aan het wereldse leven en de mensen. Wanneer het bij deze persoon even niet meezit, verkeert hij al gauw in depressie.
Aanbidding
Geluk is dat de gelovige zijn ziel haar broodnodige aandacht geeft door een deel van zijn tijd te besteden aan het aanbidden van Allah en het onderhouden van een goede band met Hem. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:
 
"Voorwaar, jouw Heer heeft rechten, jouw gezin heeft rechten en jouw eigen ziel heeft rechten. Geef ieder zijn recht" [Bukhari]
 
Net zoals ons lichaam voeding nodig heeft om goed te functioneren, heeft onze ziel ook haar voeding nodig. En al zou je al het wereldse genot verzamelen, dan zou je daar je ziel niet mee kunnen voeden noch gelukkig maken. Allah heeft bepaald dat de ziel rust vindt in hetgeen Hij heeft neer gezonden: Zijn boek en de Sunnah van Zijn profeet vrede zij met hem (welke ook openbaring is).
 
In tijden van depressie maken velen de fout door te denken hun heil te kunnen vinden in lichamelijk genot en vermaak. Dit door henzelf te verwennen met lekker eten, nieuwe kleding e.d. Maar in werkelijkheid is het de ziel die om aandacht vraagt, niet het lichaam. Als deze lichamelijke verwennerij al van nut is, is dat op hele korte termijn. Waarna de depressie al gauw weer terug is.
 
Gebed
Het gebed dat we vijf keer per dag verrichten, is een verlichting voor onze hart en ziel. Dit gebed dat de moslims vandaag de dag hebben verwaarloosd. Waar tracht degene die het gebed heeft gelaten geluk te vinden terwijl hij in werkelijkheid zijn band met Allah, de Schenker van geluk, heeft verbroken?!
Dit gebed was de verrukking van het oog van onze profeet en in moeilijke tijden haastte hij zich tot het gebed en zei hij tegen Bilal, de metgezel die de oproep voor het gebed verrichte: "Geef ons rust", oftewel: verricht de oproep tot het gebed zodat wij onze rust zullen vinden.
 
Allah heeft ons bevolen om in moeilijke tijden verlichting te zoeken middels geduld en het gebed. Allah zegt:
 
"O jullie die geloven, zoekt hulp door middel van geduld en het gebed. Voorwaar Allah is met de geduldigen" [2:153]
 
Verricht het gebed alleen al een paar dagen zoals het hoort: rustig, op haar voorgeschreven tijden, en de mannen waar mogelijk in de moskee, en kijk eens wat voor een verandering het teweegbrengt in jouw geestelijke gesteldheid.
 
Du'a
Geluk is dat wij de Almachtige aanroepen in tijd van voorspoed en tijd van tegenspoed. Hij Die ervan houdt om gevraagd te worden en Die luistert naar onze smeekbedes. In moeilijke tijden kloppen we overal aan maar vergeten de Almachtige te vragen. Terwijl Allah zegt:
 
"Wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept en het onheil weggenomen ...?" [27:62]
 
Onze Barmhartige Heer houdt ervan dat wij ons beklag bij Hem doen en onze troost bij Hem zoeken. Terwijl de mensen zich irriteren en moe worden van ons gejammer en gezeur.
 
Gedenken van Allah
Geluk is het veelvuldig gedenken van Allah de meest Verhevene. Het gedenken van Allah is voeding voor de ziel, rust voor het hart en verjaagt de influisteringen van de vervloekte duivel. Allah zegt:
 
"Voorwaar met het gedenken van Allah komen de harten tot rust" [13:28]
 
Tot de beste dhikr (gedenken van Allah) behoort het reciteren van de Koran. Dit boek wat genezing, barmhartigheid en rust is voor de gelovigen. Er gaat niks boven wat tijd voor het reciteren van de Koran, afgezonderd van het wereldse leven en haar drukte.
 
Ouders
Geluk is deze twee personen die de reden zijn van jouw bestaan gelukkig te maken op iedere mogelijke manier. Allah heeft ons in vele verzen aangespoord tot het goed behandelen van de ouders. Allah zegt:
 
 "Wij hebben de mens goedheid jegens zijn ouders bevolen" [46:15]
 
Onze profeet vrede zij met hem heeft verduidelijkt dat de ouders het meeste recht hebben op ons goed gezelschap, de moeder in het specifiek. Triest is degene die voor alles en iedereen tijd maakt, maar bijna met tegenzin met zijn ouders zit. 
 
Verwacht geen gelukkig leven zolang jij je ouders ongelukkig maakt.  
 
Familie
Geluk is een goede band onderhouden met jouw naaste familie, zoals broers en zussen in het specifiek, en de rest van de familie in het algemeen. Allah zegt:
 
" .....en weest goed voor de ouders en de verwanten" [4:36]
 
Zelfs wanneer zij tekortschieten naar jou toe mag dat geen reden zijn om hen slecht te behandelen en of te mijden. Het onderhouden van de familiebanden mag niet zijn gebaseerd op soort van beloning; "Als je mij bezoekt en belt doe ik dat ook en anders niet." Ons geloof leert ons om het goede te doen zonder om te kijken naar anderen. En om het slechte met het goede te vergelden.
 
Gezin
Geluk is investeren in een goede omgang thuis met vrouw/man en kinderen en zorgen voor een prettige en fijne sfeer in huis. Het is niet van de wijsheid om goede banden te hebben met iedereen buitenshuis, terwijl het binnenshuis op instorten staat.
 
Een van de bouwstenen van een gelukkig huwelijk en het bewerkstelligen van een goede sfeer in huis, is elkaars tekortkomingen accepteren, niet van elke misstap een probleem te maken en te kijken naar de mooie eigenschappen die de ander bezit. Zoals de volgende hadieth daartoe motiveert:
 
"De gelovige hoort zijn gelovige vrouw niet te haten (vanwege bepaalde eigenschappen), als een bepaalde eigenschap van haar hem niet aanstaat, zal hij een andere eigenschap treffen die hem wel aanstaat" [Muslim]
 
Niet elk meningsverschil of opmerking hoeft zich uit te monden in een ruzie, zoals de metgezel Abu Darda op een dag tegen zijn vrouw zei: 
 
"Wanneer ik boos ben stel jij mij tevreden en wanneer jij boos bent stel ik jou tevreden. Anders zullen we niet lang samen zijn." 
 
Goed gezelschap
Geluk is bevoordeeld zijn met goed en vroom gezelschap. Gezelschap dat van jou houdt en het goede voor jou wenst. Gezelschap bij wie jij je goed voelt en verdriet doet verdwijnen. Zoals de metgezel ibn Mes'oed op een dag tegen zijn vrienden zei:
 
"Jullie zijn het die mijn verdriet doen verdwijnen."
 
Ons geloof is een sociaal geloof, er hoort geen ruimte te zijn voor eenzaamheid. Het is meestal de eenzame die door depressie wordt getroffen, en die gevoelig is voor negatieve gedachtes. Zoals de bekende hadieth luidt:
 
De wolf grijpt slechts het schaap dat zich heeft afgezonderd (van de kudde). [Nasaa'i]
 
Zorg dat je regelmatig in goed gezelschap verkeert en zonder je niet af.
 
Tevreden
Geluk is tevreden zijn met datgene wat Allah jou heeft gegeven. Wanneer je tevreden bent met datgene wat je hebt, ook al kan het weinig lijken in de ogen van de mensen, dan ben je echt rijk. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:
 
Rijkdom is niet het veel bezitten, rijkdom is rijkdom van de ziel. [Bukhari]
 
Een rijke ziel is een ziel die tevreden is met datgene wat hij bezit en zich behoefteloos waant van wat anderen bezitten en er weinig aandacht aan besteedt. Degene die tevreden is, heeft rust en heeft geen last van afgunst en jaloezie.
 
Tevredenheid bereik je door o.a. niet op te kijken naar de mensen die het beter dan jou hebben, maar naar de velen die het slechter dan jou hebben. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:
 
Kijk naar de mensen onder jullie (in rang) en kijk niet naar de mensen boven jullie (in rang). Zo zul je de gunsten van Allah meer waarderen. [Muslim]
 
Tevredenheid is de simpelste dingen waarderen in het leven en ze niet voor standaard aan te nemen. Het feit dat jij je veilig voelt, gezond bent en voor een dag te eten hebt is evenveel waard als heel het wereldse leven bij elkaar zoals dat is overgeleverd door onze profeet.
 
Vergeven
Geluk is vergevensgezind zijn door degenen die jou iets hebben aangedaan te vergeven. Niemand is immers perfect, iedereen maakt weleens een fout. We zijn als mens beïnvloedbaar door zoveel factoren. Ons geloof motiveert daarom vergevensgezindheid, Allah zegt:
"Maar wie geduldig was en vergaf: voorwaar dat behoort zeker tot de aanbevolen daden." [42:43]
Het mooie van vergeven, naast de grote beloning die er tegenover staat van onze Heer, is dat je rust hebt. In tegenstelling tot degenen die wrok koesteren jegens de mensen die hen onrecht hebben aangedaan. Deze wrok houdt hen bezig en leidt misschien wel tot slapeloze nachten. Vergevensgezindheid is geen teken van zwakte, zoals sommigen dat denken, maar juist een teken van kracht.
Geduld en dankbaarheid
Het leven bestaat uit voor- en tegenspoed, uit goede en slechte tijden. Als jij met beide situaties op de juiste manier weet om te gaan, door geduldig te zijn bij tegenspoed en dankbaar te zijn bij voorspoed, zit je altijd goed. Zoals onze profeet vrede zij met hem zei:
"Verbazingwekkend is de kwestie van de gelovige, alles wat hem overkomt pakt goed voor hem uit; als hem het goede overkomt is hij dankbaar - dus is dat goed voor hem - en als hem het slechte overkomt is hij geduldig - dus is dat goed voor hem - en dit is slechts voor de gelovige." [Sahih Moslim]
 
Voorbeschikking
Geluk is tevreden zijn met wat Allah heeft voorbeschikt en geduld te hebben met het nare van het lot. Overtuigd als de moslim is dat niks gebeurt zonder Allah's voorbeschikking. Allah zegt:
 
"Er treft de aarde of jullie zelf geen ramp, of het staat in een boek, vóórdat Wij het doen gebeuren" [22:57]
 
En onze profeet vrede zij met hem zei:
 
Wat jou is overkomen, had jou niet kunnen missen. [Abu Dawood]
 
De gelovige legt zich neer bij het verleden, ook al had hij vurig gewenst dat sommige dingen anders waren gegaan in het leven. Hij trekt er lering uit en gaat verder, zich neerleggend bij de wil van Allah.
 
Optimisme
Geluk is optimistisch zijn. Optimisme is een van de grootste vijanden van depressie. Daar waar optimisme komt kijken, verdwijnt depressie als sneeuw voor de zon. Onze nobele profeet hield van optimisme, zelfs in de moeilijkste tijden. Depressie is vaak een ophoping van negatieve gedachtes welke je dient te bestrijden met positieve gedachtes. 
 
Hoop
Geluk is dat de gelovige nooit hoop verliest hoe moeilijk de uitweg soms ook lijkt. Na het moeilijke komt het makkelijke, zoals Allah ons heeft beloofd:
 
"Voorwaar, met de moeilijkheid komt verlichting. Voorwaar met de moeilijkheid komt verlichting." [94:5-6]
 
Het enige wat wij moeten doen is geduld hebben en hoop houden op de barmhartigheid van onze Heer. Onze Heer beproeft ons o.a. om te kijken hoe sterk ons geloof is en tot wie onze toevlucht zal zijn in moeilijke tijden.
 
Bezig zijn
Geluk is het goed besteden van jouw tijd. Te veel vrije tijd en het weinig om handen hebben werkt bij velen averechts en is reden van veel (negatieve) gedachtes die leiden tot depressie en ongelukkigheid.
 
Liefdadigheid
Geluk is dat jij goed bent naar de mensen toe, voor ze klaar staat en helpt waar je kan helpen. Naast de grote beloning die er tegenover staat van onze Heer, zorgt goedheid naar de mensen toe voor een goed gevoel en verruiming van de borst. Sommigen leven, maar in werkelijkheid zijn zij te vergelijken met de doden. Ze hebben geen enkele toegevoegde waarde voor de mensen om hen heen en zijn alleen met zichzelf bezig. Egoïsme en gierigheid zorgt voor benauwdheid in de borst en ongelukkigheid.
Ons geloof motiveert ons om je ook te bekommeren om het welzijn van anderen en een helpende hand toe te steken.
 
Onder liefdadigheid valt het glimlachen in het gezicht van jouw broeder wanneer je hem ontmoet. Zoals de profeet zei:
Het glimlachen in het gezicht van jouw broeder is sadaqah (aalmoes). [Tirmidhi]
Blijf glimlachen, ook al voel je je soms niet goed.
 
Soepel
Geluk is makkelijk te zijn in de omgang met de mensen om jou heen, binnen- en buitenshuis. Geen relatie of vriendschap houdt stand voor zij die van elke misstap een probleem maken en overal kritiek op hebben. Niemand houdt ervan om continu op zijn fouten te worden gewezen. Daarom staat de eigenschap van 'dingen door de vingers zien' en doen alsof er niks aan de hand is, heel hoog aangeschreven. Zelfs zo dat imam Ahmed zei:
 
Negen tiende van de goede manieren bestaat uit dingen door de vingers zien
 
Wanneer je je niet overal over opwindt en vergevensgezind bent, verloopt het leven gemakkelijk en soepel. Maar wanneer je overal een punt van maakt, zal je merken dat het leven heel stroef verloopt.
 
Zorgen
Niemand ontkomt eraan. Het wereldse leven kenmerkt zich met zorgen die ons van tijd tot tijd bezighouden. Het is immers het paradijs waar de gelovige geen zorgen meer zal hebben. Maar het is niet gezond om te veel met zorgen bezig te zijn, maar te doen wat binnen jouw vermogen is en de rest aan Allah over te laten, vertrouwend op Hem.
 
Hoe vaak loop je, misschien maanden, met een zorg en is het achteraf allemaal goed gekomen en heb je voor niets al die tijd met die zorg gelopen. Zoals imam as-Shaafi'ie zei:
 
De ene ligt bezorgd wakker om zaken die misschien niet eens zullen plaatsvinden en de ander slaapt rustig. Probeer zoveel mogelijk zorgen te vermijden; de Heer die jou in het verleden van het slechte heeft behoed, zal je in de toekomst ook behoeden. 
Beste broeders en zusters
 
We zijn waarlijk begunstigd met een geweldig geloof, een geloof dat ons leert om altijd en ten allen tijde glimlachend het hoofd overeind te houden. Optimistisch en hopend op het goede en de barmhartigheid van onze Heer.
Wij zijn het die tekortschieten en niet de middelen tot geluk grijpen, terwijl ze binnen handbereik zijn voor iedereen. Het enige wat wij hoeven te doen is ons oprecht te wenden tot onze Heer en een leven te leiden dat Hem tevreden stelt. Maar dan nog wenden wij ons af van onze Heer en denken wij in andere zaken geluk te zullen vinden. Allah vraagt de mens daarom:
 
"O mens, wat heeft jou weggeleid van jouw Heer, de Edele? Degene die jou heeft geschapen en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf?" [82:6-7]

Doorzoek de website

Contact

Islamitisch Centrum El Hoeda Islamitisch Centrum El Hoeda
Beneluxlaan 1
2871HA Schoonhoven

Openingstijden:
Opening voor salaat al Fajr
Sluiting na salaat al ishaa
Tel: 06-51831351
of 06-40147687

Algemene Gegevens:

Statutaire naam: El Hoeda Islamitisch Centrum Schoonhoven

KvK nummer: 41173894

RSIN 8044.84.016

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: A. Bahri

Secretaris: M. El Harracha

Penningmeester: M. Ameri

Algemene bestuursleden:

- A. Taybi

- H. Lairri

 

Beloningsbeleid

Vrijwilligers en commissieleden van de moskee El Hoeda ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij leveren hun bijdrage vrijwillig zonder financiële tegenprestatie. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en ontvangt evenals de vrijwilligers en de commissieleden geen loon.

De doelstellingen van de Stichting staan vermeld in de statuten. Het beleid voor de komende jaren en de uitvoering daarvan vindt u in het meerjarenbeleidsplan: Beleidsplan El Hoeda Islamitisch Centrum Schoonhoven.

 

Beleidsplan

Beleidsplan Moskee El Hoeda 15-2-2020.pdf (644578)

Doneren

 

Steun ons door uw bijdrage te storten op:
Rekeningnr.: NL34 RABO 0145487318
t.n.v.
Islamitisch Centrum Schoonhoven El Hoeda

 

Hoe kunt u onze moskee steunen?

• Maak Dua (smeekbeden) voor het slagen van de moskee.

• Wij vragen u een jaarlijks bijdrage van €300,- als contributie (voor de leden).

• Doneer (elk bedrag groot of klein) op onze bankrekening.