Moskee en Korona

17-06-2020 21:42

BESLUIT:

*Moskee El Hoeda blijft voorlopig nog dicht (ook na 1 juli).* 

TOELICHTING:

Zie hieronder de verklaring zoals afgevaardigd door
de koepelorganisatie SIORH. Wij zullen dit advies volgen.

Het virus is helaas nog niet uit ons midden, met
recent ook nog gevallen in Schoonhoven.

Bijgevoegd vinden jullie ook een audio bericht van
broeder Mohamed waarin hij onderstaand bericht kort samenvat in het Tamazight.

Baaraka Allahu fiekum.

-------------

Assalamoe alaikoem warahmatoulah,

*SIORH adviseert om ook na 1 juli de moskeeën
gesloten te houden.*

Op zondag 7 juni jl. zijn de leden van SIORH
bijeengekomen voor een ledenvergadering om de geldende protocollen en
coronamaatregelen te vertalen naar de praktijk in onze moskeeën. Hierin stond
de veilige en verantwoorde heropening van onze moskeeën centraal.  Al heel snel bleek dat
het een lastige zaak zal worden om de veiligheid en gezondheid van onze moskee
bezoekers bij een eventuele heropening te waarborgen. Op basis van de
uitkomsten uit dit overleg, eerdere berichten met uitbraak van corona in
moskeeën in Den Haag en het inwinnen van juridische, medische en religieuze
informatie is het bestuur van SIORH tot het voorgaande advies gekomen.

Aangezien een deel van de bezoekers van onze
moskeeën behoort tot een kwetsbare doelgroep, achten wij het niet verstandig om
de deuren te openen zolang het virus een gevaar blijft vormen voor onze
bezoekers. Dit geldt zowel voor de reguliere gebedsdiensten als voor het
vrijdaggebed. Daarnaast is bij een inventarisatie gebleken dat onze leden nog
niet in staat zijn om de volgende noodzakelijke maatregelen binnen hun moskeeën
te implementeren:

1) Handhaving op de risicogroepen (bezoekers met
leeftijd van meer dan 70 jaar en/of chronisch zieken niet toelaten tot de
moskee);

2) Hygiëne: 5 keer per dag alles wat bezoekers
mogelijk hebben aangeraakt desinfecteren;

3) Registratie van bezoekers inclusief
telefoonnummers (bij elk gebed);

4) Selectie aantal bezoekers in verband met maximaal
aantal van 100 vanaf 1 juli 2020;

5) In achtneming van 1,5 meter afstand;

6) Gebruiksplan inclusief gemaakte afspraken
vrijwilligers, coördinatie en toe- en uitgangswegen tot het gebouw;

7) Algemene handhaving.

Tevens is dit mede ingegeven door de
aansprakelijkheid jegens werknemers, vrijwilligers en moskeebezoekers bij het
niet naleven van de richtlijnen. Als u als moskeebestuur besluit wel open te
gaan, volg dan de bovenstaande maatregelen strikt op. 

De verantwoordelijkheid voor het naleven van
bovenstaande maatregelen liggen te allen tijde bij het bestuur van uw
organisatie. 

Vanuit SIORH blijven we de actualiteiten volgen en
zullen tot nieuwe adviezen komen op het moment dat de richtlijnen worden
versoepeld en of de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers kan worden
gewaarborgd. 

*_Ons advies is mede genomen op basis van
ruggenspraak met Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (AMAN),
aansprakelijkheidsjuristen en het religieuze advies van de Europese Raad van
Marokkaanse Geleerden dat door onze eigen religieuze commissie wordt
onderschreven*.

Wasalaam Alaikoum,

Bestuur Samenwerkingsverband Islamitische
Organisaties  Regio Haaglanden

---------------


Fotogalerij: Moskee en Korona

De afbeeldinggalerij is leeg.

Doorzoek de website

Contact

Islamitisch Centrum El Hoeda Islamitisch Centrum El Hoeda
Beneluxlaan 1
2871HA Schoonhoven

Openingstijden:
Opening voor salaat al Fajr
Sluiting na salaat al ishaa
Tel: 06-40147687
of 06-52094525