Moskee en opening per 1 juli 2020

01-07-2020 11:58

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Beste leden van Moskee El Hoeda,

Wij moeten u helaas mededelen dat de sluiting van de moskee tot nader order wordt verlengd. Dit betekent dat alle activiteiten ook na 1 juli 2020 geannuleerd blijven, inclusief alle gebeden. Het is niet haalbaar gebleken om de moskee per 1 juli 2020 te heropenen in een veilige situatie. Wij nemen geen risico wanneer het uw gezondheid betreft. Daarom blijft de moskee dicht. Uiteraard blijven wij ons inspannen om onze deuren in de nabije toekomst, in een veilige situatie, met minimale risico’s, weer te openen.

Dit weloverwogen maar pijnlijke besluit hebben wij genomen in uw belang. Wij rekenen dan ook op uw begrip. Wij vragen Allah de Meest Verhevene om spoedige verlichting van deze moeilijke toestand. Moge Allah jullie en ons succes schenken.

Bestuur moskee El Hoeda

BESLUIT:
*Moskee El Hoeda blijft voorlopig nog dicht (ook na 1 juli).*

 

TOELICHTING:
Zie hieronder de verklaring zoals afgevaardigd door de koepelorganisatie SIORH. Wij zullen dit advies volgen.

 

Beste broeders, beste bestuursleden,

Assalamoe alaikoem warahmatoulah,

Op 15 juni hebben wij geadviseerd de moskeeën ook na 1 juli gesloten te houden. Dit advies hebben wij u gegeven op basis van religieuze, medische en juridische raadpleging. In de vorige bericht kunt u de voorwaarden teruglezen waaraan moskeeën dienen te voldoen om te kunnen openen.

Naar aanleiding van het nieuwe kabinetsbeleid dat aangekondigd is op 24 juni jl. hebben wij de randvoorwaarden op 2 punten bijgewerkt:
1. Het is niet langer verplicht bezoekers met naam te registeren indien er sprake is van minder dan 100 bezoekers.
2. Indien aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan is het toegestaan ook meer dan 100 bezoekers te ontvangen.

Kortom, de registratieplicht komt te vervallen, maar het niet toelaten van de risicogroep (70 jaar en ouder), de hygiëne na elk gebed, het houden van 1,5 meter, het hebben van een gebruiksplan en hierop handhaven blijven allemaal voorwaarden waar een moskeebestuur zich aan dient te houden.

Wij vrezen dat dit voorwaarden zijn die moeilijk op een verantwoorde manier zijn toe te passen en daarom adviseren wij om ook na 1 juli nog gesloten te blijven.

Wasalaam Alaikoum,

Bestuur Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden

 

Doorzoek de website

Contact

Islamitisch Centrum El Hoeda Islamitisch Centrum El Hoeda
Beneluxlaan 1
2871HA Schoonhoven

Openingstijden:
Opening voor salaat al Fajr
Sluiting na salaat al ishaa
Tel: 06-40147687
of 06-52094525