El Hoeda

Welkom bij de website van islamitische centrum El Hoeda te schoonhoven een cultureel en informatie centrum. Via deze weg hopen wij aan de behoeftes van alle moslims in Schoonhoven en omstreken te voldoen. ook proberen we aan iedereen die geïnteresseerd is een idee te geven over het islamitische geloof en de activiteiten die onze islamitische centrum organiseert. In deze tijd waar de islam niet weg te denken is van de media aandacht, willen we graag een steentje bijdragen aan het wegwerken van misvattingen en de verkeerde beeldvorming die de laatste tijd over de islam en de moslims in Nederland is ontstaan. Daarom bieden wij u ten alle tijd de gelegenheid om kennis te maken met onze centrum en geloofsovertuiging, en bent u van harte welkom voor alle vragen.        

Actueel

24-08-2016 08:30

Eid Al-adha

Offerfeest 2016 het is bijna zover.

Betekenis van het Offerfeest

Het offerfeest is een islamitische feestdag en wordt ook wel het Grote Feest, het feest van Ibrahim of het Schapenfeest genoemd. In Nederland kennen we het vooral als het offerfeest. Het offerfeest wordt gevierd ter nagedachtenis van het offer van de profeet Ibrahim. God vroeg Ibrahim om zijn dierbaarste bezit aan hem te offeren. Alhoewel de profeet erg veel bezittingen had was zijn zoon zijn dierbaarste bezit. Ibrahim besloot dus om zijn zoon te offeren aan god. Net voordat Ibrahim zijn zoon wilde offeren verscheen er een engel. Deze engel vertelde Ibrahim dat hij zijn opdracht voltooid had. Allah maakte zo duidelijk dat Ibrahim had laten zien dat hij gehoorzaam was. Ibrahim vond toen een ram en offerde deze. Allah wil namelijk niet dat er mensen geofferd worden.

Viering van het Offerfeest

Het offerfeest wordt gevierd door het offerdier te slachten en deze te eten en te verdelen onder de armen en familieleden. Het offerdier is het liefst jong en is vaak een schaap of geit, maar een koe of kameel komt ook voor. Voor dat dit allemaal gebeurd wordt er in de ochtend gebeden. Voor het bidden hebben de kinderen meestal nieuwe kleren aan.

Wanneer is het Offerfeest 2016?

Het offerfeest vindt altijd plaats op tiende dag van de laatste maand van de islamitische kalender.

Dit jaar vind deze plaats op maandag 12 september 2016.

02-03-2016 16:07

Akkoord bestemmingsplan

De bestemmingsplan is gister 1 maart in de raadsvergadering akkoord bevonden met 77,4% voor en 16% tegen dat zijn 24 stemmen voor en 5 tegen dit betekent dat we vanaf heden met de bouwaanvraag kunnen beginnen.

 

 

De onderstaande concept tekeningen van de bouw/aanpassing aan het huidige pand wat we gekocht hebben, gaan we nu in een definitieve bouwplan voor de nieuwe Moskee aan de (Beneluxlaan 1) /Meester Kesperstraat 21 2871 GR Schoonhoven veranderen nu de bestemmingsplan akkoord is bevonden.

voor meer info zie onderstaande telefoonnummers:
Tel: +31 6 51 83 13 51

Tel: +31 6 40 14 76 87

 

Bestaande situatie

 


 

Concept nieuwe situatie

 

 

12-01-2016 09:48

Regelgeving betreffende muziek

Verbod van muziekintrumenten

Antwoord:

 

Vele verzen uit de Koran en overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) duiden op de verwerpelijkheid van muziekinstrumenten en waarschuwen daartegen. De Koran leert ons dat het gebruik (bespelen of beluisteren) van deze instrumenten een middel is dat tot dwaling en het bespotten van de Tekenen van Allah leidt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

 

“En onder de mensen zijn er die Lahwoel-hadieth (ijdele praat) verkopen om (anderen) te doen dwalen van het pad van Allah zonder kennis en er (de Tekenen van Allah) spot mee te drijven. Zij zijn het voor wie een vernederende voltering zal zijn.”                           (Soerat Loeqmaan: 6)

 

De meeste geleerden hebben de term “lahwoel-hadieth” (ijdele praat) uit dit vers uitgelegd als zijnde gezang, muziekinstrumenten en elk ander geluid (gesproken of op andere wijze) dat van de waarheid afleidt.

 

Mudjaahid zei over de volgende vers (interpretatie van de betekenis):

 

(Allah zei tegen shaitan) En rui van hen op wie je maar kunt met je stem, en val hen aan met je paarden en je voetvolk, en deel met hen in bezittingen en kinderen en doe hen beloften.’ En de shaitan doet hen niets dan bedriegelijke beloften.           ”                        (Soerat al-Israa’: 64)

 

“Hier wordt gezang en (het geluid van) de fluit bedoeld.”

 

Al-Hasan al-Basri zei:“Zijn stem (die van de shaitan) is de tamboerijn.”

 

Ibn al-Qayyim heeft hierover gezegd: “Een ieder die praat over iets anders dan het gehoorzamen van Allah of een fluit, een panfluit of trommel bespeelt, al deze zaken zijn de stem van shaitan”

 

Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Profeet nam cAbd ar-Rahmaan bnoe cAuwf bij de hand en vertrok met hem naar zijn zoon Ibrahiem. Hij (de Profeet) trof hem aan terwijl hij zijn laatste levensadem uitblies. De Profeet nam hem (zijn zoon Ibrahiem) op zijn schoot en huilde. cAbd ar-Rahmaan zei: “Huilt u, terwijl u het huilen verbood? Hij zei: “Nee, wat ik verbood waren twee achterlijke verdorven geluiden; een geluid ten tijde van een rampspoed (waarbij sprake is van) het openkrabben van het gezicht, het openscheuren van de kleding en het geluid (ter vermaak) van de shaitan.”                                                     (Sahih Soenan Tirmidhi)

 

Imaam an-Nawawi zei: “Wat hier (met het geluid van de shaitan) bedoeld wordt, is gezang en muziekinstrumenten.”

 

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “In mijn Oemmah (gemeenschap) zullen er mensen zijn die zedenloosheid (hier wordt het openlijk plegen van overspel mee bedoeld) en zijde (voor de mannen) en wijn en Macaazif (letterlijk: muziekinstrumenten) zullen toestaan.”                                     (Boechari)

 

Wij kunnen dus uit deze overlevering opmaken dat alle soorten muziekinstrumenten haraam zijn, dit aan de hand van de volgende zaken:

 

1.                   Het moge duidelijk zijn dat de mensen in de voorgenoemde overlevering de genoemde zaken (waaronder muziekinstrumenten) toestaan, terwijl deze verboden zijn in de Shariecah.

 

2.                   De Profeet (vrede zij met hem) plaatste muziekinstrumenten naast zaken die bekend staan om het feit dat ze verboden zijn, namelijk overspel en alcohol. Muziek is dan ook haraam en vooral het soort muziek dat we vandaag de dag kennen, waarin alles draait om obscene en verdorven teksten, die ondersteund worden door allerlei muziekinstrumenten zoals gitaren, drums, fluiten, blaasinstrumenten, violen, orgels, piano’s enzovoort.

 

Sheich Ibn Baaz zegt: “Macaazif verwijst naar zang en muziekinstrumenten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat er aan het einde der tijden mensen zullen zijn (binnen de moslimgemeenschap) die deze zaken zullen toestaan evenals dat ze alcohol, overspel en zijde zullen toestaan. Dit is ook nog eens een bewijs van zijn profeetschap, aangezien wij al deze zaken zien gebeuren. Deze overlevering leert ons dat gezang in combinatie met muziekinstrumen haraam is, net als alcohol en overspel.

 

Er zijn vele overleveringen en koranverzen die ons waarschuwen tegen zang en muziekinstrumenten. Eenieder die beweert dat Allah deze zaken toestaat, liegt en maakt zich schuldig aan een groot onrecht. Wij vragen Allah ons te behoeden tegen het volgen van onze eigen verlangens en de shaitan.

 

Wat overigens wel toegestaan is, is het slaan op de Doeff tijdens bepaalde feestelijkheden. Dit is toegestaan voor de vrouwen om bijvoorbeeld bekendheid te geven aan het huwelijk. Er is niets op tegen dat vrouwen onderling zingen onder begeleiding van de doeff, zolang de teksten geen kwaad aanmoedigen, of mensen afleiden van hun plichten (tegenover Allah). Ook geldt als voorwaarde dat dit gebeurt op een plaats waar zich alleen vrouwen bevinden. Verder dienen zij bij zulke gelegenheden rekening te houden met de buren en de omgeving. Het is voor vrouwen niet toegestaan om andere instrumenten dan de doeff te bespelen, of dit nou tijdens bruiloften is of bij een andere gelegenheid.

 

Gedeeltelijk gebaseerd op een fatwa van Sheich bin Baazv

 

Standaard Regelgeving betreffende muziek .. ??

Vraag:

 

“Er wordt gezegd: dat liederen verboden zijn omdat het muziek bevat, is dit correct? En is muziek alleen (zonder zang) verboden, of is het verboden omdat het flirterige gedichten bevat? Ook zijn er een aantal instrumenten, zijn deze verboden of niet? Zoals de trommel, viool, fluit en piano?”

 

Antwoord:

 

“Liederen zijn verboden, en de geleerden hebben dit al verduidelijkt met bewijzen, en sommigen geleerden hebben een idjma` (overeenkomst van geleerden) hierover overlevert. En van de bewijzen is de uitspraak van Allaah:

 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لهوا لحديث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمَ... (سورة لقمان: 6)

 

“En van de mensen zijn er die nutteloze praat (i.e. muziek, zingen etc.) kopen om de mensen te misleiden van het Pad van Allaah zonder kennis...” (Soerah Loeqmaan: vers 6)

 

En de meeste tafsiergeleerden (degene die de Qor`aan uitleggen) hebben gezegd dat de bedoeling van deze vers, liederen zijn, en zo ook geluiden van amusement. En hij (`alayhie salatoe was sallam) heeft in een authentieke hadieth gezegd:

 

“Er zullen van mijn oemmah (gemeenschap) mensen zijn die onwettige seksuele gemeenschap, het dragen van zijde[1], het drinken van alcohol en het gebruiken van muziekinstrumenten als toegestaan verklaren.”

 

Dus het is verplicht voor iedere gelovige om hiervoor op te passen, en het is niet toegestaan om hier naar te luisteren (muziek), of het nu van (muziek) kanalen komt of ergens anders. Echter de Arabische poëzie die terug te vinden is in de woorden van de Arabieren en de metgezellen en anderen, deze is toegestaan als het iets goeds bevat. De poëzie die werd gereciteerd door de metgezellen van de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) en degene die na hen kwamen deze vallen niet onder liederen. Dus de Arabische poëzie wat datgene bevat wat de mensen van profijt kan zijn, zoals het aansporen tot standvastigheid op de religie, gastvrijheid, vergeving en het wegblijven van hetgeen wat Allaah verboden heeft. Deze poëzie is toegestaan, zoals de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) erover heeft gezegd:

 

“Voorwaar in bepaalde poëzie zit wijsheid.”

 

En Hasaan ibn Thabit reciteerde poëzie bij de aanwezigheid van de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem). En op die manier (via poëzie) vermelde hij in de moskee, de slechte eigenschappen van de moeshrikien (vele goden aanbidders) en nodigde uit naar de Islaam. En zo ook Ka`b bin Malik en `Abdoellah bin Rawaaha en anderen. En zo ook degene die na de metgezellen kwamen van de geleerden.

 

Met andere woorden, de Arabische poëzie waar profijt in zit voor de mensen is niet erg, en het valt niet onder liederen. Wat onder liederen valt is zingen met een mooie stem op een melodie, waarbij mannen (met hun stemmen) op vrouwen lijken. Dit is wat schade brengt aan de mensen en begeertes opwekt en uitnodigt naar verderf, en als deze (liederen) het aanprijzen van vrouwen[2], alcohol, homofilie en anderen zaken bevat die Allaah verboden heeft. Dan komen hier twee dingen samen namelijk muziek en het zingen met een corrupte betekenis, en dit is een groter kwaad.

 

Vandaar dat de geleerden het hebben verboden en één van degene die het uitgebreid behandelt heeft is de grote geleerde ibn al-Qayyim (rahiemehoellaah) in zijn boek: Ighathat al-lafhan min masa`id as-shaytan. Dus het is verplicht voor iedere moslim om hier voor op te passen en hier niet naar te luisteren, noch van een bandje, radiozender, of televisie en dergelijke om hiermee je religie en mannelijkheid te beschermen, en om jezelf te beschermen tegen middelen die naar beproevingen en corruptie leiden. En als deze liederen ook nog als amusement, de viool en andere soorten van instrumenten bevatten zoals een drumstel, een fluit of andere zaken die hierop lijken, dan is de zonde zelfs zwaarder. En ibn Salaah en anderen hebben een idjma` van geleerden vermeld over het verbod op het luisteren naar liederen met (muziek) instrumenten, en dat het een groot kwaad en corruptie bevat. En als liederen worden beluisterd zonder instrumenten dan is dit ook verboden, en dit is de mening van de meerderheid van de geleerden. Vanwege de corruptie die het bevat. En als hier dus instrumenten aan worden toegevoegd zoals de fluit of andere instrumenten zoals een drumstel, of wat daarop lijkt, dit allen verergert het verbod en verergert de corruptie. We vragen Allaah voor iedereen bescherming.”

14-11-2015 20:12

Zes belangrijke zuilen

بسم الله الرحمن الرحيم

Onze geloofsovertuiging is gebaseerd op zes zuilen. Elke moslim dient deze te kennen en daarin te geloven. Het geloof van een moslim is enkel correct wanneer hij in al deze zuilen gelooft. Deze zuilen zijn als volgt:
  1. Het geloven in Allah.
  2. Het geloven in Zijn engelen.
  3. Het geloven in Zijn boeken.
  4. Het geloven in Zijn boodschappers.
  5. Het geloven in de laatste dag.
  6. Het geloven in het lot (al-qadr). 
Het geloven in Allah
Het geloven in Allah de meest Verhevene is het fundament van het geloof. De rest van de zuilen zijn gebaseerd op deze zuil.

Tawheed ar-Roboebiyyah
Het geloven in Allah houdt in dat we geloven dat Hij de Enige Schepper is, dat alleen Hij Degene is die voorziet, dat alleen Hij Degene is die doet leven en sterven en dat Hij Degene is die de volledige heerschappij heeft over het heelal. Niets gebeurt binnen Zijn heerschappij, enkel met Zijn wil.


Tawheed al-Oloehiyyah
Het geloven in Allah houdt in dat we geloven dat Hij als Enige het recht heeft om aanbeden te worden en dat men zich met geen enkele aanbidding, zoals bv. de smeekbede, mag wenden tot iets of iemand anders dan Allah. We geloven dat alles wat naast Hem wordt aanbeden valsheid en bedrog is.


Tawheed al-Asmaa wa as-Sifaat
Het geloven in Allah houdt in dat we geloven in de mooie namen en verheven eigenschappen van Allah. Wanneer wij de Koran lezen dan zien wij dat Allah vele namen en eigenschappen aan Zichzelf heeft toegeschreven. Dit geldt ook voor alle namen en eigenschappen die voorkomen in de authentieke overleveringen van onze profeet vrede zij met hem. Wij geloven in al deze namen en eigenschappen zonder daar wat van te ontkennen, hun betekenis te verdraaien, ze te vergelijken met de eigenschappen van Zijn schepsels of invulling te geven aan hun werkelijke aard. Allah zegt:

Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende. [42:11] 

Zo geloven wij dat Allah verheven is boven Zijn troon, boven de schepping op een manier die past bij Zijn grootsheid. En dat Hij met Zijn schepping is met Zijn kennis, hulp en steun.

Het geloven in Allah houdt in dat we geloven in alles wat Allah ons heeft bericht over het onwaarneembare.  

Het geloven in de engelen
We geloven dat Allah de meest Verhevene engelen heeft geschapen vanuit licht. Zij aanbidden Allah en zij zijn Hem nooit ongehoorzaam.

We geloven in alles wat Allah heeft bericht over hen. We geloven specifiek in de engelen die bij naam zijn genoemd, zoals Jibriel, Mieka'iel en Israfiel. En we geloven in zijn algemeenheid in de engelen die niet bij naam zijn genoemd. 

Zo geloven we in alle taken waarmee zij zijn belast, zoals dat er engelen zijn die de ziel inblazen bij de embryo in de baarmoeder, engelen die de daden van de mens noteren, een engel die bij de dood de ziel neemt enz. 

Het geloven in de boeken
We geloven dat Allah boeken heeft geopenbaard aan de boodschappers
, middels de engel Jibrielom deze te verkondigen aan hun volkeren. We geloven specifiek in de boeken die bij naam zijn genoemd, zoals de Thora, Bijbel en de Koran en we geloven in zijn algemeenheid in de boeken die niet bij naam zijn genoemd.

We geloven dat de voorgaande boeken, zoals de Thora en de Bijbel, van tijdelijke aard waren als leiding in die tijd en dat ze niet onveranderd zijn gebleven. Allah heeft met het neer zenden van de Koran de voorgaande boeken opgeheven en deze is, omdat Allah waakt over de Koran, onveranderd gebleven en zal een leidraad voor de mensheid blijven tot aan de Dag des Oordeels.


Het geloven in de boodschappers
We geloven dat Allah de meest Verhevene boodschappers heeft verkozen vanuit de mensheid en middels de engel Jibriel aan heeft geopenbaard. Wij geloven in alle boodschappers die bij naam zijn genoemd, zoals Ibrahim, Moesa (Mozes), Iesa (Jezus) en Muhammed - vrede zij met hen - en we geloven in zijn algemeenheid in de boodschappers die niet bij naam zijn genoemd.

We geloven dat Muhammed de laatste en beste der boodschappers is en dat er geen profeet na hem is gekomen of zal komen. 

Met de zending van Muhammed vrede zij met hem is er geen andere godsdienst die wordt geaccepteerd bij Allah dan de islam. Allah zegt:

Wie een ander godsdienst dan de islam wenst te volgen, het zal nooit van hem worden geaccepteerd en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers. [3:85]

Het geloven in de laatste dag 
We geloven dat Allah de meest Verhevene de schepping uit de dood zal doen opwekken op de Dag der Opstanding en dat zij afrekening zullen afleggen voor hun daden. 

Wanneer de engel Israfiel, welke belast is met het blazen op de bazuin, op de bazuin blaast zal elk levend wezen sterven. Wanneer hij dan nogmaals blaast, wordt de schepping opgewekt. Allah zegt:
 
En er zal op de bazuin geblazen worden, waarop allen die in de hemelen en op aarde zijn bezwijken, behalve (voor) wie Allah wil (dat deze blijft leven). En er zal nog een keer op de bazuin worden geblazen en dan zullen zij opstaan (uit hun graven) en (angstig) kijken (naar wat er met hen zal gebeuren). [39:68] 

We geloven in alles wat Allah en Zijn profeet hebben bericht over de zaken die betrekking hebben op het leven na de dood, zoals de genietingen en bestraffingen van het graf en alles wat zal plaatsvinden op de Dag der Opstanding. 

Het geloven in de voorbeschikking
We geloven dat niets in deze wereld gebeurt, kleins of groots, enkel met de voorbeschikking van Allah. Allah heeft kennis van alle zaken, van wat is geweest en wat zal komen, en Hij heeft deze allemaal genoteerd in 'het welbewaarde paneel' waarin alles dat zal gebeuren tot aan de Dag der Opstanding geschreven staat. Niets gebeurt binnen Zijn heerschappij enkel met Zijn wil.

Beste broeders en zusters:
De gelovige gelooft in al datgene wat Allah of Zijn profeet ons hebben bericht over het onwaarneembare. Allah heeft in een van de openingsverzen van de Koran de vromen hiervoor geprezen. Allah zegt:

"Dit is het boek waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de godsvrezenden. Zij die geloven in het onwaarneembare .." [2-2/3]

Het geloven in deze zuilen brengt vele mooie vruchten met zich mee. Zo zorgt het geloven in Allah en zijn mooie namen en verheven eigenschappen dat je van Allah houdt en je hart alleen aan Hem aanhankelijk raakt. Hij die jou ziet en hoort. Hij die ervan houdt dat jij jouw vertrouwen in Hem stelt. Hij die van Zijn vrome dienaren houdt en hen bijstaat in al hun zaken.

Het geloven in de engelen die met ons zijn en onze daden noteren, motiveert de gelovige om vele goede daden te verrichten omdat niets ervan verloren gaat en alles nauwkeurig wordt genoteerd. 

Het geloven in de boeken die Allah heeft neer gezonden en de boodschappers die hij heeft gestuurd, doet de gelovige beseffen hoe groot de ontferming van Allah is over Zijn schepping en dat Hij hen niet aan hun lot heeft overgelaten. 

Het geloof van de moslim in alle boeken en profeten toont het verschil met de andere godsdiensten, zoals het christendom en het jodendom, die de Koran en Muhammed verloochenen.

Het geloof in de profeten is in de islam zonder nalatigheid en zonder overdrijven, in tegenstelling tot het christendom dat is gaan overdrijven m.b.t. Jezus en hem tot God of zoon van God heeft gemaakt - Verheven is Allah - en in tegenstelling tot het jodendom dat Jezus lastert en verloochent.


Het geloven in de laatste dag waarop de afrekening voor onze daden zal plaatsvinden, wekt bij de gelovige angst op en maakt van hem een beter mens door onrecht in al haar vormen te laten. 

Het geloven in de voorbeschikking geeft de gelovige een enorme rust, door zich neer te leggen bij al datgene wat hem of zijn geliefden overkomt aan narigheid. Het geloven in de voorbeschikking en de krachtige overtuiging dat Allah niets laat gebeuren enkel met Zijn wijsheid, stelt de gelovige in staat om elke ramp te boven te komen. Ook is de gelovige wanneer hem het goede treft niet buitensporig blij en onder de indruk van zichzelf, omdat hij weet dat Allah Degene is die dit heeft voorbeschikt.

We danken Allah de meest Verhevene voor dit prachtig geloof en vragen Hem om ons standvastigheid te schenken.

 

11-11-2015 12:46

Broederschap zoals het hoort!

Aboe Hoerayrah zei dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Beneed elkaar niet. Beconcurreer elkaar niet (in prijs). Wend jullie niet af van elkaar. Verkoop niet ten koste van elkaar. En wees dienaren van Allah als broeders. De moslim is de broeder van de ander moslim. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en minscht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier (en hij wees tot drie keer naar zijn borst). Het is erg genoeg voor iemand om zijn moslimbroeder te minachten. Alles van een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn bezitting en zijn eer."

30-10-2015 21:13

Het Olympiadehuis te Gouda

Gister 29 oktober zijn we op bezoek geweest bij het Olympiadehuis te Gouda, we zijn uitgenodigd om een rondleiding te krijgen in de nieuw gecreëerde afdeling voor de moslim gemeenschap. Op de derde etage zijn negen kleine appartementen bestaande uit een woonkamer, slaapkamer en een douche. Met een grote gezamenlijke woonkamer op zijn Marokkaans ingericht. De medewerkers zijn ook moslims, het eten is halal. Op dit moment zijn zes appartementen voorzien en tevens liggen er twee aanvragen voor de ander twee en dan blijft er één over. Als alles slaagt, wil men in de toekomst uitbreiden naar meer appartementen. 

 

 

 

 

Verzorgingshuis gouda .pdf (237551)

Doorzoek de website

Contact

Islamitisch Centrum El Hoeda Islamitisch Centrum El Hoeda
Beneluxlaan 1
2871HA Schoonhoven

Openingstijden:
Opening voor salaat al Fajr
Sluiting na salaat al ishaa
Tel: 06-51831351
of 06-40147687

Algemene Gegevens:

Statutaire naam: El Hoeda Islamitisch Centrum Schoonhoven

KvK nummer: 41173894

RSIN 8044.84.016

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: A. Bahri

Secretaris: M. El Harracha

Penningmeester: M. Ameri

Algemene bestuursleden:

- A. Taybi

- H. Lairri

 

Beloningsbeleid

Vrijwilligers en commissieleden van de moskee El Hoeda ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij leveren hun bijdrage vrijwillig zonder financiële tegenprestatie. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en ontvangt evenals de vrijwilligers en de commissieleden geen loon.

De doelstellingen van de Stichting staan vermeld in de statuten. Het beleid voor de komende jaren en de uitvoering daarvan vindt u in het meerjarenbeleidsplan: Beleidsplan El Hoeda Islamitisch Centrum Schoonhoven.

 

Beleidsplan

Beleidsplan Moskee El Hoeda 15-2-2020.pdf (644578)

Doneren

 

Steun ons door uw bijdrage te storten op:
Rekeningnr.: NL34 RABO 0145487318
t.n.v.
Islamitisch Centrum Schoonhoven El Hoeda

 

Hoe kunt u onze moskee steunen?

• Maak Dua (smeekbeden) voor het slagen van de moskee.

• Wij vragen u een jaarlijks bijdrage van €300,- als contributie (voor de leden).

• Doneer (elk bedrag groot of klein) op onze bankrekening.