Regelgeving betreffende muziek

12-01-2016 09:48

Verbod van muziekintrumenten

Antwoord:

 

Vele verzen uit de Koran en overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) duiden op de verwerpelijkheid van muziekinstrumenten en waarschuwen daartegen. De Koran leert ons dat het gebruik (bespelen of beluisteren) van deze instrumenten een middel is dat tot dwaling en het bespotten van de Tekenen van Allah leidt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

 

“En onder de mensen zijn er die Lahwoel-hadieth (ijdele praat) verkopen om (anderen) te doen dwalen van het pad van Allah zonder kennis en er (de Tekenen van Allah) spot mee te drijven. Zij zijn het voor wie een vernederende voltering zal zijn.”                           (Soerat Loeqmaan: 6)

 

De meeste geleerden hebben de term “lahwoel-hadieth” (ijdele praat) uit dit vers uitgelegd als zijnde gezang, muziekinstrumenten en elk ander geluid (gesproken of op andere wijze) dat van de waarheid afleidt.

 

Mudjaahid zei over de volgende vers (interpretatie van de betekenis):

 

(Allah zei tegen shaitan) En rui van hen op wie je maar kunt met je stem, en val hen aan met je paarden en je voetvolk, en deel met hen in bezittingen en kinderen en doe hen beloften.’ En de shaitan doet hen niets dan bedriegelijke beloften.           ”                        (Soerat al-Israa’: 64)

 

“Hier wordt gezang en (het geluid van) de fluit bedoeld.”

 

Al-Hasan al-Basri zei:“Zijn stem (die van de shaitan) is de tamboerijn.”

 

Ibn al-Qayyim heeft hierover gezegd: “Een ieder die praat over iets anders dan het gehoorzamen van Allah of een fluit, een panfluit of trommel bespeelt, al deze zaken zijn de stem van shaitan”

 

Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Profeet nam cAbd ar-Rahmaan bnoe cAuwf bij de hand en vertrok met hem naar zijn zoon Ibrahiem. Hij (de Profeet) trof hem aan terwijl hij zijn laatste levensadem uitblies. De Profeet nam hem (zijn zoon Ibrahiem) op zijn schoot en huilde. cAbd ar-Rahmaan zei: “Huilt u, terwijl u het huilen verbood? Hij zei: “Nee, wat ik verbood waren twee achterlijke verdorven geluiden; een geluid ten tijde van een rampspoed (waarbij sprake is van) het openkrabben van het gezicht, het openscheuren van de kleding en het geluid (ter vermaak) van de shaitan.”                                                     (Sahih Soenan Tirmidhi)

 

Imaam an-Nawawi zei: “Wat hier (met het geluid van de shaitan) bedoeld wordt, is gezang en muziekinstrumenten.”

 

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “In mijn Oemmah (gemeenschap) zullen er mensen zijn die zedenloosheid (hier wordt het openlijk plegen van overspel mee bedoeld) en zijde (voor de mannen) en wijn en Macaazif (letterlijk: muziekinstrumenten) zullen toestaan.”                                     (Boechari)

 

Wij kunnen dus uit deze overlevering opmaken dat alle soorten muziekinstrumenten haraam zijn, dit aan de hand van de volgende zaken:

 

1.                   Het moge duidelijk zijn dat de mensen in de voorgenoemde overlevering de genoemde zaken (waaronder muziekinstrumenten) toestaan, terwijl deze verboden zijn in de Shariecah.

 

2.                   De Profeet (vrede zij met hem) plaatste muziekinstrumenten naast zaken die bekend staan om het feit dat ze verboden zijn, namelijk overspel en alcohol. Muziek is dan ook haraam en vooral het soort muziek dat we vandaag de dag kennen, waarin alles draait om obscene en verdorven teksten, die ondersteund worden door allerlei muziekinstrumenten zoals gitaren, drums, fluiten, blaasinstrumenten, violen, orgels, piano’s enzovoort.

 

Sheich Ibn Baaz zegt: “Macaazif verwijst naar zang en muziekinstrumenten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat er aan het einde der tijden mensen zullen zijn (binnen de moslimgemeenschap) die deze zaken zullen toestaan evenals dat ze alcohol, overspel en zijde zullen toestaan. Dit is ook nog eens een bewijs van zijn profeetschap, aangezien wij al deze zaken zien gebeuren. Deze overlevering leert ons dat gezang in combinatie met muziekinstrumen haraam is, net als alcohol en overspel.

 

Er zijn vele overleveringen en koranverzen die ons waarschuwen tegen zang en muziekinstrumenten. Eenieder die beweert dat Allah deze zaken toestaat, liegt en maakt zich schuldig aan een groot onrecht. Wij vragen Allah ons te behoeden tegen het volgen van onze eigen verlangens en de shaitan.

 

Wat overigens wel toegestaan is, is het slaan op de Doeff tijdens bepaalde feestelijkheden. Dit is toegestaan voor de vrouwen om bijvoorbeeld bekendheid te geven aan het huwelijk. Er is niets op tegen dat vrouwen onderling zingen onder begeleiding van de doeff, zolang de teksten geen kwaad aanmoedigen, of mensen afleiden van hun plichten (tegenover Allah). Ook geldt als voorwaarde dat dit gebeurt op een plaats waar zich alleen vrouwen bevinden. Verder dienen zij bij zulke gelegenheden rekening te houden met de buren en de omgeving. Het is voor vrouwen niet toegestaan om andere instrumenten dan de doeff te bespelen, of dit nou tijdens bruiloften is of bij een andere gelegenheid.

 

Gedeeltelijk gebaseerd op een fatwa van Sheich bin Baazv

 

Standaard Regelgeving betreffende muziek .. ??

Vraag:

 

“Er wordt gezegd: dat liederen verboden zijn omdat het muziek bevat, is dit correct? En is muziek alleen (zonder zang) verboden, of is het verboden omdat het flirterige gedichten bevat? Ook zijn er een aantal instrumenten, zijn deze verboden of niet? Zoals de trommel, viool, fluit en piano?”

 

Antwoord:

 

“Liederen zijn verboden, en de geleerden hebben dit al verduidelijkt met bewijzen, en sommigen geleerden hebben een idjma` (overeenkomst van geleerden) hierover overlevert. En van de bewijzen is de uitspraak van Allaah:

 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لهوا لحديث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمَ... (سورة لقمان: 6)

 

“En van de mensen zijn er die nutteloze praat (i.e. muziek, zingen etc.) kopen om de mensen te misleiden van het Pad van Allaah zonder kennis...” (Soerah Loeqmaan: vers 6)

 

En de meeste tafsiergeleerden (degene die de Qor`aan uitleggen) hebben gezegd dat de bedoeling van deze vers, liederen zijn, en zo ook geluiden van amusement. En hij (`alayhie salatoe was sallam) heeft in een authentieke hadieth gezegd:

 

“Er zullen van mijn oemmah (gemeenschap) mensen zijn die onwettige seksuele gemeenschap, het dragen van zijde[1], het drinken van alcohol en het gebruiken van muziekinstrumenten als toegestaan verklaren.”

 

Dus het is verplicht voor iedere gelovige om hiervoor op te passen, en het is niet toegestaan om hier naar te luisteren (muziek), of het nu van (muziek) kanalen komt of ergens anders. Echter de Arabische poëzie die terug te vinden is in de woorden van de Arabieren en de metgezellen en anderen, deze is toegestaan als het iets goeds bevat. De poëzie die werd gereciteerd door de metgezellen van de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) en degene die na hen kwamen deze vallen niet onder liederen. Dus de Arabische poëzie wat datgene bevat wat de mensen van profijt kan zijn, zoals het aansporen tot standvastigheid op de religie, gastvrijheid, vergeving en het wegblijven van hetgeen wat Allaah verboden heeft. Deze poëzie is toegestaan, zoals de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) erover heeft gezegd:

 

“Voorwaar in bepaalde poëzie zit wijsheid.”

 

En Hasaan ibn Thabit reciteerde poëzie bij de aanwezigheid van de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem). En op die manier (via poëzie) vermelde hij in de moskee, de slechte eigenschappen van de moeshrikien (vele goden aanbidders) en nodigde uit naar de Islaam. En zo ook Ka`b bin Malik en `Abdoellah bin Rawaaha en anderen. En zo ook degene die na de metgezellen kwamen van de geleerden.

 

Met andere woorden, de Arabische poëzie waar profijt in zit voor de mensen is niet erg, en het valt niet onder liederen. Wat onder liederen valt is zingen met een mooie stem op een melodie, waarbij mannen (met hun stemmen) op vrouwen lijken. Dit is wat schade brengt aan de mensen en begeertes opwekt en uitnodigt naar verderf, en als deze (liederen) het aanprijzen van vrouwen[2], alcohol, homofilie en anderen zaken bevat die Allaah verboden heeft. Dan komen hier twee dingen samen namelijk muziek en het zingen met een corrupte betekenis, en dit is een groter kwaad.

 

Vandaar dat de geleerden het hebben verboden en één van degene die het uitgebreid behandelt heeft is de grote geleerde ibn al-Qayyim (rahiemehoellaah) in zijn boek: Ighathat al-lafhan min masa`id as-shaytan. Dus het is verplicht voor iedere moslim om hier voor op te passen en hier niet naar te luisteren, noch van een bandje, radiozender, of televisie en dergelijke om hiermee je religie en mannelijkheid te beschermen, en om jezelf te beschermen tegen middelen die naar beproevingen en corruptie leiden. En als deze liederen ook nog als amusement, de viool en andere soorten van instrumenten bevatten zoals een drumstel, een fluit of andere zaken die hierop lijken, dan is de zonde zelfs zwaarder. En ibn Salaah en anderen hebben een idjma` van geleerden vermeld over het verbod op het luisteren naar liederen met (muziek) instrumenten, en dat het een groot kwaad en corruptie bevat. En als liederen worden beluisterd zonder instrumenten dan is dit ook verboden, en dit is de mening van de meerderheid van de geleerden. Vanwege de corruptie die het bevat. En als hier dus instrumenten aan worden toegevoegd zoals de fluit of andere instrumenten zoals een drumstel, of wat daarop lijkt, dit allen verergert het verbod en verergert de corruptie. We vragen Allaah voor iedereen bescherming.”

Doorzoek de website

Contact

Islamitisch Centrum El Hoeda Islamitisch Centrum El Hoeda
Beneluxlaan 1
2871HA Schoonhoven

Openingstijden:
Opening voor salaat al Fajr
Sluiting na salaat al ishaa
Tel: 06-51831351
of 06-40147687